ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Pierwsze kroki

m_ECDL

Ruszyła kolejna edycja kursu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) w ramach projektu "Program rozwoju kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu" współfinansowanego ze środków EFS. Kurs skierowany jest do uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodzie Technik Informatyk i Technik Ekonomista.

Czytaj więcej...

Rozpoczęła się rekrutacja na zajęcia „Kurs komputerowego projektowania i wykonania ogrodu dydaktycznego”, „Kurs szczepienia i okulizacji ” i „Kurs barmański”. Rekrutacja będzie trwała do 03.12.2012. Wszyscy zainteresowani udziałem w szkoleniu proszeni są o składanie ankiet w sekretariacie, lub biurze projektu. Dokumenty niezbędne do złożenia znajdują się na stronie internetowej projektu oraz szkoły. Pobierz: Deklaracja - Ankieta rekrutacyjna

Została zakończona rekrutacja na Kurs spawania metodą TIG. Listy osób zrekrutowanych na zajęcia i listy rezerwowych zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń.

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie w roku szkolnym 2012/2013 usługi cateringowej na potrzeby realizacji kursu spawania metodąTIG w ramach projektu pt.: „Program rozwoju kształcenia zawodowego w Zespole Szkółw Iwoniczu". Treść informacji tutaj

Informujemy, że dokonaliśmy zmiany ogłoszenia o zamówieniu na Świadczenie w roku szkolnym 2012/2013 usługi cateringowej na potrzeby realizacji kursu spawania metodą TIG w ramach projektu  pt.: „Program rozwoju kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” wg. poniższej modyfikacji. Do pobrania tutaj.

Dokumenty i więcej informacji tutaj.