ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Aktualności

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 W lipcu i sierpniu 2017 r. młodzież Zespołu Szkół w Iwoniczu uczestniczyła w stażach i praktykach zawodowych przeprowadzonych w ramach projektu "Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 Głównym celem programów staży i praktyk było zastosowanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności opanowanych przez uczniów w szkole, w rzeczywistych warunkach pracy. Młodzież miała możliwość praktycznego sprawdzenia i doskonalenia swoich kwalifikacji i umiejętności oraz wykonywania określonych zadań na różnych stanowiskach pracy.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 Od 06 czerwca do 19 czerwca 2017 r w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” w pracowniach szkolnych pod okiem fachowców młodzież i nauczyciele zdobywała nowe umiejętności i kwalifikacje na kursach: baristycznym, carwingu oraz kursie chemizacji z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Kurs carwingu ukończyło 7 uczniów z klasy I i II TŻ i UG oraz dwóch nauczycieli.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
  • Doposażenie warsztatów szkolnych do naturalnych warunków pracy – warsztaty w ramach pracowni eksploatacji, naprawy pojazdów samochodowych
  • Zakup bielizny stołowej oraz bielizny bufetowej
  • Zakup mebli wraz z montażem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego celem doposażenia pracowni szkolnych do naturalnych warunków pracy

w ramach realizowanego projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w roku szkolnym 2016/2017. Szczegółowe informacje na stronie BIP.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 W okresie kwiecień – maj 2017 prowadzony był w naszej szkole kurs obsługi osprzętu wielozadaniowego – ładowarek teleskopowych o zmiennym wysięgu realizowany w ramach projektu "Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu".
 Kurs skierowany był do uczniów klas III i IV technikum mechanizacji rolnictwa, technikum pojazdów samochodowych oraz uczniów klasy III zasadniczej szkoły zawodowej. W kursie uczestniczyło 10 uczniów, którzy zapoznali się z tajnikami wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej w zakresie obsługi wózków teleskopowych podnośnikowych. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznej nauce jazdy, którą ćwiczyli na obiektach warsztatów szkolnych. Kurs prowadzony był przez wykwalifikowaną kadrę Krakowskiego Ośrodka Szkoleniowo – Doradczego w Krakowie.
  Kurs zakończył się 8 maja 2017r. egzaminem zdawanym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Wszyscy uczestnicy kursu otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu. 9 uczniów egzamin państwowy zaliczyło z wynikiem pozytywnym i Ci uczniowie oprócz zaświadczeń ukończenia otrzymali również zaświadczenia wydane przez UDT.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
  • baristycznego dla 7 uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz 2 nauczycieli przy Zespole Szkół w Iwoniczu
  • carvingu, potwierdzonego uzyskaniem certyfikatu oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu, dla uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych i dwóch nauczycieli przy Zespole Szkół w Iwoniczu
  • chemizacji z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy dla 10 uczniów Zespołu Szkół w Iwoniczu

w ramach realizowanego projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytaj na stronie BIP szkoły

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 W ramach realizacji Projektu „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej uczniowie klasy III i IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych uczestniczyli w kursach podnoszących ich kwalifikacje w zawodzie.
 Od 13.04 do 20.04 2017r. w pracowniach szkolnych pod okiem fachowców młodzież zdobywała nowe umiejętności na kursach: somelierski i kelnerski.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 Ogłasza się rekrutację na staże uczniowskie i praktyki zawodowe w ramach projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekrutacja na te formy wsparcia trwa od 01 maja 2017 r do 31 maja 2017r.
 Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu i na stronie www.zs.iwonicz.pl Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie realizacji projektu pt. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” dostępnym w: Biurze Projektu, na stronie www.zs.iwonicz.pl,  nr telefonów: 134351811 lub 509233066

 

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 W lutym, w Zespole Szkół w Iwoniczu, zakończył się kurs spawania blach spoinami czołowymi ze stali niestopowych metodą TIG organizowany w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu”. W kursie uczestniczyło 10 uczniów klas IV technikum mechanizacji rolnictwa i pojazdów samochodowych. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie spawania blach metodą TIG spoinami oraz uzyskanie uprawnień do spawania konstrukcji stalowych.

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 W ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” młodzież z III i IV klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych brała udział w kursie barmańskim. Celem kursu było dostarczenie uczestnikom szkolenia umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w branży barmańskiej, która stanowi uzupełnienie zawodu technika żywienia i usług gastronomicznych. Przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz zachęcenie do ćwiczenia nowych umiejętności, które mogą zapewnić dalszy rozwój na rynku pracy a także dostarczenie uczestnikom szkolenia certyfikatów i zaświadczeń ukończenia kursu.

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 W lutym, w Zespole Szkół w Iwoniczu, zakończył się kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi ze stali niestopowych metodą TIG organizowany w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu”. W kursie uczestniczyło 10 uczniów klas III i IV technikum mechanizacji rolnictwa i pojazdów samochodowych. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie spawania blach i rur metodą TIG spoinami pachwinowymi oraz uzyskanie uprawnień do spawania konstrukcji stalowych.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 Przeprowadzenie kursu obsługi osprzętu wielozadaniowego - obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem dla uczniów Zespołu Szkół w Iwoniczu w ramach realizowanego projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w roku szkolnym 2016/2017. Więcej na stronie BIP.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 Zorganizowanie i przeprowadzenie w roku szkolnym 2016/2017 kursu spawania blach metodą czołową – TIG II dla Zespołu Szkół w Iwoniczu w ramach realizowanego projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zorganizowanie i przeprowadzenie w roku szkolnym 2016/2017 kursu barmańskiego dla Zespołu Szkół w Iwoniczu w ramach realizowanego projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 Zorganizowanie i przeprowadzeniew roku szkolnym 2016/2017 kursu spawania blach metodą czołową – TIG II dla Zespołu Szkół w Iwoniczu w ramach realizowanego projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w  Iwoniczu”w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 Zorganizowanie i przeprowadzenie w roku szkolnym 2016/2017 kursu spawania rur i blach metodą pachwinową – TIG I dla Zespołu Szkół w Iwoniczu w ramach realizowanego projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj więcej...