ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Aktualności

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

 Sprawozdanie szkolnego koordynatora projektu  „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa IX, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPPK.09.04.00-18-0054/16

 Program realizowany był od grudnia 2016 r do końca sierpnia 2019 r i miał celu lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się, poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 W ramach realizacji Projektu „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej uczniowie klas I, II i III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych uczestniczyli w kursach podnoszących ich kwalifikacje w zawodzie.
Od 14 maja do 27 maja 2019r. w pracowniach szkolnych pod okiem fachowców młodzież zdobywała nowe umiejętności na kursach: baristycznym, kelnerskim i carvingu.
 W kursie baristycznym uczestniczyło 14 uczniów klasy II i III TŻ i UG. Uczestnicy zdobyli umiejętności obsługi profesjonalnego ekspresu do kawy , różnych sposobów parzenia kawy i wykorzystania naparu do sporządzania napojów kawowych.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 W okresie kwiecień - maj 2019r. prowadzony był w naszej szkole kurs obsługi osprzętu wielozadaniowego – ładowarek teleskopowych o zmiennym wysięgu realizowany w ramach projektu "Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu".
 Kurs skierowany był do uczniów klas III i IV technikum mechanizacji rolnictwa, technikum pojazdów samochodowych oraz uczniów klasy III zasadniczej szkoły zawodowej. W kursie uczestniczyło 10 uczniów, którzy zapoznali się z tajnikami wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej w zakresie obsługi wózków teleskopowych podnośnikowych.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 W kwietniu, w Zespole Szkół w Iwoniczu, zakończył się kurs spawania blach spoinami czołowymi TIG II, organizowany w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu”. W kursie uczestniczyło 10 uczniów klas II, III i IV technikum mechanizacji rolnictwa, pojazdów samochodowych oraz technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki a także zasadniczej szkoły zawodowej.
 Celem szkolenia było zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie spawania blach metodą TIG spoinami czołowymi oraz uzyskanie uprawnień do spawania konstrukcji stalowych.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 Ogłasza się rekrutację na staże uczniowskie w ramach projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferta skierowana jest do uczniów klas I, II i III technikum żywienia i usług gastronomicznych, pojazdów samochodowych oraz mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 W ramach przeprowadzonej dodatkowej rekrutacji z wykorzystaniem środków finansowych uzyskanych z dotychczasowych oszczędności na następujące formy wsparcia komisja rekrutacyjna zakwalifikowała kolejnych uczniów. Lista

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 W ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu”, uczniowie z III i IV klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych brali udział w kursie kelnerskim. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 Uczestnicy kursu otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności. Z pewnością pomoże to naszym przyszłym absolwentom w znalezieniu atrakcyjnej pracy.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 W ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu”, młodzież z III i IV klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych brała udział w kursie barmańskim. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 Celem kursu było dostarczenie uczestnikom szkolenia umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w branży barmańskiej, która stanowi uzupełnienie zawodu technika żywienia i usług gastronomicznych. Przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz zachęcenie do ćwiczenia nowych umiejętności, które mogą zapewnić dalszy rozwój na rynku pracy a także dostarczenie uczestnikom szkolenia certyfikatów i zaświadczeń ukończenia kursu.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 28 lutego , w Zespole Szkół w Iwoniczu, zakończył się kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi ze stali niestopowych metodą TIG I organizowany w ramach projektu „ Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W kursie uczestniczyło 10 uczniów klas III i IV technikum mechanizacji rolnictwa i pojazdów samochodowych.
Celem szkolenia było zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie spawania blach i rur metodą TIG spoinami pachwinowymi oraz uzyskanie uprawnień do spawania konstrukcji stalowych.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 Ogłasza się dodatkową rekrutację na kursy zawodowe w ramach oszczędności z projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: kelnerski, carvingu, baristyczny, obsługi osprzętu wielozadaniowego – wózków ze zmiennym wysięgiem.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wyniki rekrutacji na kursy organizowane w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do pobrania

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 Ogłasza się rekrutację na kursy zawodowe w ramach projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: barmański, kelnerski, spawania, pachwinowego rur i blach metodą TIG I, spawania czołowego blach TIG II, obsługi osprzętu wielozadaniowego – wózków ze zmiennym wysięgiem.
 Rekrutacja na te formy wsparcia trwa od 01 października 2018 r do 30 listopada 2018r. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu i na stronie www.zs.iwonicz.pl. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie realizacji projektu pt. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” dostępnym w: Biurze Projektu, na stronie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr telefonów: 134351811 lub 509233066. Szkolny koordynator projektu Marek Haręzga

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 Zakończyły się kursy spawania blach i rur spoinami pachwinowymi ze stali niestopowych metodą TIG I oraz spawania blach spoinami czołowymi TIG II, organizowane w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu”. W kursach uczestniczyło 20 uczniów klas II, III i IV technikum mechanizacji rolnictwa, pojazdów samochodowych oraz technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki a także zasadniczej szkoły zawodowej.
 Celem szkoleń było zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie spawania blach i rur metodą TIG spoinami pachwinowymi i czołowymi oraz uzyskanie uprawnień do spawania konstrukcji stalowych.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 W okresie luty – kwiecień 2018 prowadzony był w naszej szkole kurs obsługi osprzętu wielozadaniowego – ładowarek teleskopowych o zmiennym wysięgu realizowany w ramach projektu "Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu"
 Kurs skierowany był do uczniów klas III i IV technikum mechanizacji rolnictwa, technikum pojazdów samochodowych oraz uczniów klasy III zasadniczej szkoły zawodowej. W kursie uczestniczyło 15 uczniów, którzy zapoznali się z tajnikami wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej w zakresie obsługi wózków teleskopowych podnośnikowych.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 W ramach realizacji projektu „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej uczniowie klas II, III i IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych uczestniczyli w kursach podnoszących ich kwalifikacje w zawodzie.
 Od 12 marca do 22 marca 2018 r w pracowniach szkolnych pod okiem fachowców młodzież zdobywała nowe umiejętności na kursach: barmańskim, somelierskim, carvingu i baristycznym.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 Lista osób zakwalifikowanych na kursy w ramach projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 Ogłasza się rekrutację na wakacyjne staże zawodowe oraz praktyki zawodowe w ramach projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • Staże zawodowe organizowane są dla klas II i III technikum: żywienia i usług gastronomicznych, mechanizacji rolnictwa oraz pojazdów samochodowych.
  • Praktyki zawodowe dla uczniów klas I i II zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły branżowej.

 Staże i praktyki organizowane są w okresie wakacyjnym u lokalnych pracodawców. Każdy z uczestników po odbyciu stażu lub praktyki otrzyma stypendium oraz zwrot kosztów dojazdu.

 Rekrutacja na poszczególne formy wsparcia trwa od 15 lutego 2018r. do 10 marca 2018r. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu i na stronie www.zs.iwonicz.pl, Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie realizacji projektu pt. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” dostępnym w: Biurze Projektu, na stronie www.zs.iwonicz.pl, nr telefonów: 134351811 lub 509233066. Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych. Przygotował szkolny koordynator projektu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 W lutym, w Zespole Szkół w Iwoniczu, zakończył się kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi ze stali niestopowych metodą TIG organizowany w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu”. W kursie uczestniczyło 10 uczniów klas III i IV technikum mechanizacji rolnictwa i pojazdów samochodowych.
 Celem szkolenia było zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie spawania blach i rur metodą TIG spoinami pachwinowymi oraz uzyskanie uprawnień do spawania konstrukcji stalowych.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Lista osób zakwalifikowanych na kursy w ramach projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 Ogłasza się rekrutację na kursy w ramach projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...