ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
eras

 Zespół Szkół w Iwoniczu w dniu 1.01.2016r. rozpoczął realizację projektu pn.„Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szansą na zdobycie nowych umiejętności i kompetencji”, który realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Projekt zakłada odbycie 4 tygodniowych staży zawodowych przez 15 uczniów w Dublinie (Irlandia) w terminie: 27.06.2016 – 22.07.2016r.
 Na staż będą mogli wyjechać uczniowie kl.II i kl.III następujących kierunków: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa.

Celem realizacji staży jest poszerzenie umiejętności zawodowych uczestników staży, zdobycie doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy, doskonalenie języka angielskiego, w tym zawodowego.
Wkrótce zamieścimy szczegółowe informacje co do zasad ubieganie się o staż oraz zasad uczestnictwa w projekcie, ilości miejsc dla poszczególnych kierunków kształcenia. Już dzisiaj możemy napisać, że najważniejszym kryterium rekrutacji do projektu będzie znajomość j. angielskiego.