ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811

foto1

Nasza szkoła - Twój wybór

foto1

Nowoczesne pracownie językowe

foto1

Pracownie technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta

foto1

Nowoczesne warsztaty szkolne

foto1

Strzelnice: wirtualna i sportowa (śrutowa), hala i obiekty sportowe Orlik 2012, siłownia: plenerowa i krytaTechnika Zawodowe

technik: informatyk, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, pojazdów samochodowych, żywienia i usług gastronomicznych,

Czytaj więcej

Liceum Ogólnokształcące

mundurowe o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne; sportowe; komunikacyjno - multimedialne

Czytaj więcej

Branżowa Szkoła

mechanik pojazdów samochodowych; mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Czytaj więcej

Oferta dodatkowa

Bezpłatne: prawoo jazdy; pobyt w internacie; dojazd do szkoły. Praktyki i wycieczki zagraniczne: Interreg, Erasmus++, kursy ECDL, koła zaintersowań.

Czytaj więcej
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
05

  Projekt „ Podkarpacie stawia na zawodowców”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w Zespole Szkół w Iwoniczu od lipca 2012r. W ramach projektu zaplanowano szereg przedsięwzięć skierowanych bezpośrednio do uczniów i nauczycieli jak również mających na celu wzbogacenie wyposażenia szkoły w sprzęt i środki dydaktyczne.

  W projekcie, w różnych formach wsparcia, uczestniczyli uczniowie następujących kierunków kształcenia:

  • Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego,
  • Technikum Mechanizacji Rolnictwa,
  • Technikum Pojazdów Samochodowych,
  • Technikum Architektury i Krajobrazu,
  • Technikum Informatycznego,
  • Zasadniczych Szkół Zawodowych w zawodach: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz mechanik pojazdów samochodowych

  Dla uczniów klas pierwszych i drugich zorganizowano zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego i angielskiego oraz z matematyki mające na celu wyrównanie i podniesienia poziomu wiedzy. W sumie z tej formy wsparcia skorzystało 72 uczniów, przy czym na niektórych zajęciach uczestniczyła dodatkowa grupa uczniów, przede wszystkim mieszkańców internatu.
  Z kolei dla uczniów klas najstarszych technikum zorganizowano szkolenie z doradztwa zawodowego. Głównym celem tych zajęć było nabycie wiedzy i umiejętności rozmowy z pracodawcą, autoprezentacji, wypełniania dokumentów aplikacyjnych, oraz funkcjonowania rynku pracy. Uczestnicy szkolenia potrzebowali przede wszystkim odpowiedniej wiedzy, która pomoże im w wejściu na rynek pracy oraz utrzymania się na nim. Otrzymali również wsparcie w zakresie określenia własnych predyspozycji i preferencji zawodowych, poznania aktywnych form zatrudnienia, pozyskania informacji dotyczących możliwości edukacyjnych umożliwiających podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez kursy i szkolenia. W szkoleniu wzięło udział 62 uczniów.
  Dla poszczególnych zawodów zaplanowano i zrealizowano wycieczki zawodowe. Dla 40 uczniów kształcących się w zawodach mechanicznych zorganizowano 3 – dniową wycieczkę zawodową na trasie Tychy – Wrocław – Gliwice. Uczniowie oprócz atrakcji turystycznych Wrocławia zwiedzili zakłady: Fiat AutoPoland w Tychach, Volvo we Wrocławiu oraz Zakłady BUMAR ŁABĘDY w Gliwicach. Uczniowie / 30 – uczniów / technikum architektury krajobrazu uczestniczyli w wycieczce zawodowej „ Szlakiem ogrodów historycznych” do Warszawy, natomiast dla uczniów klasy II i III technikum żywienia / 40 – uczniów /zorganizowano wycieczkę na Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej w Rzeszowie.
  Uczniowie wszystkich zawodów kształcących się w szkole mogli zdobyć dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje w ramach kursów zawodowych:
- spawania metodą TIG - kurs ukończyło 61 uczniów. W roku szkolnym 2013/14 zorganizowano dodatkowo grupę uczniów klas drugich. Wszyscy uczniowie zdali egzamin państwowy i otrzymali zaświadczenia i książeczki spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
- diagnostyki i obsługi klimatyzacji pojazdów samochodowych– kurs ukończyło 20 uczniów. Uczestnicy kursu otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu wydane przez jednostki prowadzące kursy.
- obsługi wózków jezdniowych – kurs ukończyło 58 uczniów. W roku szkolnym 2014/15 zorganizowano dodatkową grupę uczniów klas drugich. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu uprawniające do obsługi wózków jezdniowych a 51 uczniów zdało egzamin państwowy przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego i zaświadczenia wydane przez ten organ.
- obsługi kombajnów zbożowych - kurs ukończyło 20 uczniów kierunków pojazdów samochodowych. Wszyscy otrzymali zaświadczenia uprawniające do obsługi kombajnów zbożowych.
- prawo jazdy kat. B – kurs skierowany był dla uczniów technikum architektury krajobrazu, technikum informatycznego oraz technikum żywienia. W kursach uczestniczyło 61 uczniów. Wszyscy uczniowie tych kierunków spełniający wymóg wiekowy mogli brać w nich udział. Dodatkowo zwiększono grupę docelową o uczniów klasy II TŻ w liczbie 19 uczniów.
- barmański - zorganizowany dla uczniów klasy III TŻ. Wzięło w nim udział 15 uczniów tej klasy. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy potwierdzające kwalifikacje barmańskie stopnia level A.
- żywienie w agroturystyce z wykorzystaniem produktów regionalnych i ekologicznych – dla 15 uczniów klasy II TŻ. Nabyte umiejętności potwierdzone zostały wydanymi przez wykonawcę zaświadczeniami ukończenia kursu. Otrzymali je wszyscy kursanci.
- szczepienia i okulizacji drzew i krzewów - dla uczniów technikum architektury krajobrazu / 10 uczniów /.
- komputerowe dydaktycznego projektowanie i wykonanie ogrodu – 12 uczniów technikum architektury krajobrazu.

  Dużą popularnością wśród młodzieży cieszyły się staże uczniowskie u pracodawców. W projekcie zaplanowano na 60 miejsc dla uczniów naszej szkoły. W ubiegłym roku szkolnym z tej formy wsparcia skorzystało 52 uczniów, a w roku bieżącym uczestniczyło kolejnych 34 uczniów. Uczniowie zarobili swoje często pierwsze pieniądze, ale również zapoznali się ze specyfiką swojego zawodu w zakładzie pracy. Bywa, że po skończeniu szkoły podejmą w tych zakładach pracę.
  Dla nauczycieli zorganizowano 2 szkolenia z doradcą zawodowym. Celem szkolenia było wyjaśnienie podstawowych pojęć zagadnień dotyczących zawodoznawstwa (m. innymi co to jest orientacja zawodowa, doradztwo zawodowe, poradnictwo zawodowe, informacja zawodowa), oraz uregulowania prawne.
W sumie w projekcie uczestniczyło 253 uczniów, bardzo często w 3 i więcej formach wsparcia, oraz 35 nauczycieli naszej szkoły.

  Ze środków projektowych wzbogacona została baza szkoły, a przede wszystkim wyposażone zostały w pomoce dydaktyczne szkolne pracownie zawodowe. Do pracowni przepisów ruchu drogowego oraz pracowni ogólnotechnicznej zakupiono sprzęt / laptopy, projektory, telewizor i kamerę. Pracownie: architektury krajobrazu, diagnostyki samochodowej, gastronomiczna, warsztaty mechanizacji rolnictwa zostały wyposażone w sprzęt specjalistyczny, który prowadzącym zajęcia ułatwi realizację treści programowych, a uczniowie zapoznają się z zasadami jego obsługi i będą potrafili wykorzystać go w praktyce swoich zawodów. Pracownia gastronomiczna i architektury krajobrazu wyposażone zostały w laptopy i projektory multimedialne.

Opracował Marek Haręzga – szkolny koordynator projektu.