ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811

foto1

Nasza szkoła - Twój wybór

foto1

Nowoczesne pracownie językowe

foto1

Pracownie technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta

foto1

Nowoczesne warsztaty szkolne

foto1

Strzelnice: wirtualna i sportowa (śrutowa), hala i obiekty sportowe Orlik 2012, siłownia: plenerowa i kryta



Technika Zawodowe

technik: informatyk, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, pojazdów samochodowych, żywienia i usług gastronomicznych,

Czytaj więcej

Liceum Ogólnokształcące

mundurowe o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne; sportowe; komunikacyjno - multimedialne

Czytaj więcej

Branżowa Szkoła

mechanik pojazdów samochodowych; mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Czytaj więcej

Oferta dodatkowa

Bezpłatne: prawoo jazdy; pobyt w internacie; dojazd do szkoły. Praktyki i wycieczki zagraniczne: Interreg, Erasmus++, kursy ECDL, koła zaintersowań.

Czytaj więcej
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
1   W dniu 16 października wszyscy uczniowie szkoły uczestniczyli w realizacji programu prewencyjnego „Pseudokibic”. Zajęcia zrealizowane zostały we współpracy z Komendą Miejską Policji w Krośnie i Klubu Sportowego ”Karpaty”.

  Cel programu stanowiło podniesienie bezpieczeństwa młodzieży oraz zwiększenie jej świadomości prawno-wiktymologicznej. Przedstawiane przez prelegentów treści dotyczyły konsekwencji działań „pseudokibiców”, potrzeby ograniczenia zjawisk przestępczości związanej z ich zachowaniami oraz wyrobienia w młodych ludziach krytycznego spojrzenia na prowokowane przez „pseudokibiców” zdarzenia.
  Realizacji całego programu przyświecała nadrzędna idea promocji zdrowego, aktywnego trybu życia opartego na wzajemnym szacunku i respektowaniu obowiązujących norm społecznych.
  Równolegle wszyscy uczniowie klas pierwszych objęci zostali szkoleniem z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości, zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń. (md)