ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
m_ECDL

Ruszyła kolejna edycja kursu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) w ramach projektu "Program rozwoju kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu" współfinansowanego ze środków EFS. Kurs skierowany jest do uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodzie Technik Informatyk i Technik Ekonomista.

Certyfikaty ECDL:

  • są honorowane w 146 krajach świata
  • są jednolitym i miarodajnym systemem potwierdzającym posiadane umiejętności komputerowe
  • zachowują swoją ważność bezterminowo
  • zostały włączone przez Radę Europy do inicjatyw zmierzających do budowy w Europie Społeczeństwa Globalnej Informacji