ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
1

Szkolne Koło Caritas już po raz trzeci, dnia 1 listopada 2012 roku prowadziło zbiórkę datków do puszek, na cmentarzu w Krośnie – Polance organizowaną przez Podkarpackie Towarzystwo Historyczne i Komitet Ratowania Starego Cmentarza w Krośnie, któremu przewodniczy poseł Piotr Babinetz. Ze środków uzyskanych z poprzednich i tegorocznych kwest oraz aukcji dzieł sztuki niebawem odtworzone zostaną dwa kolejne nagrobki.


Jeden z nich należy do Feliksa Machinko - powstańca styczniowego, pod koniec XIX wieku znanego w Krośnie animatora tańca, teatru, organizatora przedstawień teatralnych Towarzystwa Dramatycznego. Odtworzony zostanie także nagrobek ks. Antoniego Koleńskiego - proboszcza Rymanowa i krośnieńskiej fary, członka Powiatowego Komitetu Narodowego podczas I wojny światowej, zasłużonego działacza niepodległościowego.

Bardzo cieszy fakt, że uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas, bardzo chętnie biorą udział w corocznej listopadowej kweście. Swoją odpowiedzialną i dojrzałą postawą wskazują, jak ważna jest dla nich  pamięć o ludziach, którzy byli współtwórcami historii naszego regionu.