ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Technika Zawodowe, zawód: technik ekonomista, architektury krajobrazu, informatyk, pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, żywienia i usług gastronomicznych, logistyk. Liceum Ogólnokształcące: oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne, oddział sportowy. Branżowa Szkoła I Stopnia: kierowca mechanik, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik maszyn i urządzeń drogowych

Ogłoszenie zamówienia publicznego na świadczenie w roku szkolnym 2012/2013 usługi cateringowej na potrzeby realizacji kursu spawania metodą TIG w ramach projektu  pt.: "Program rozwoju kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu". Więcej informacji tutaj.