ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811

foto1

Nasza szkoła - Twój wybór

foto1

Nowoczesne pracownie językowe

foto1

Pracownie technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta

foto1

Nowoczesne warsztaty szkolne

foto1

Strzelnice: wirtualna i sportowa (śrutowa), hala i obiekty sportowe Orlik 2012, siłownia: plenerowa i krytaTechnika Zawodowe

technik: informatyk, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, pojazdów samochodowych, żywienia i usług gastronomicznych,

Czytaj więcej

Liceum Ogólnokształcące

mundurowe o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne; sportowe; komunikacyjno - multimedialne

Czytaj więcej

Branżowa Szkoła

mechanik pojazdów samochodowych; mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Czytaj więcej

Oferta dodatkowa

Bezpłatne: prawoo jazdy; pobyt w internacie; dojazd do szkoły. Praktyki i wycieczki zagraniczne: Interreg, Erasmus++, kursy ECDL, koła zaintersowań.

Czytaj więcej
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

podkarpacie_stawia_na_zawodowcow

 Od 1 maja 2012r. w naszej szkole rozpoczęła się realizacja projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców”, który realizowany będzie w latach 2012 – 2014 przez Lidera projektu - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Krośnie. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

 

 W maju 2012 r. szkoła złożyła w Powiecie Krośnieńskim propozycję realizacji projektu partnerskiego tzn. opracowane zostały założenia, cele projektu, harmonogram, formy wsparcia i budżet. Szkoła otrzymała zgodę na realizację projektu i akceptację budżetu na kwotę 904 419,00 zł.

Projekt zakłada uczestnictwo w różnych formach wsparcia uczennic i uczniów następujących kierunków kształcenia:

 • Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego,
 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa,
 • Technikum Pojazdów Samochodowych,
 • Technikum Architektury i Krajobrazu,
 • Technikum Informatycznego,
 • Liceum Ogólnokształcącego,
 • Zasadniczych Szkół Zawodowych w zawodach: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych

W ramach projektu zaplanowano realizację ciekawych zajęć dodatkowych, specjalistycznych kursów zgodnych z kierunkiem kształcenia, których ukończenie wzmocni atrakcyjność naszych absolwentów na rynku pracy.

Kursy:

 • spawania metodą TIG/MAG,
 • diagnostyki i obsługi klimatyzacji,
 • obsługi wózków widłowych,
 • obsługi kombajnów zbożowych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • barmański,
 • żywienie w agroturystyce z wykorzystaniem produktów regionalnych i ekologicznych,
 • szczepienia i okulizacji drzew i krzewów,
 • komputerowe projektowanie i wykonanie ogrodu dydaktycznego.

Zajęcia wyrównawcze z:

 • języka polskiego,
 • języka angielskiego,
 • matematyki.

Wycieczki zawodowe:

 • Tychy - Brzeg – Gliwice /m.in. zwiedzanie fabryk Fiata i Opla/,
 • Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej w Rzeszowie,
 • Szlakiem ogrodów historycznych do Warszawy.

Ponadto ze środków projektowych wzbogacona zostanie baza szkoły, a przede  wszystkim wyposażone zostaną w pomoce dydaktyczne szkolne pracownie zawodowe. Wartości  pomocy dydaktycznych to ponad 376 859, 00 złotych.

W ramach Projektu dla uczniów kl. III i kl. IV zorganizowane zostaną, płatne 4 tygodniowe staże, realizowane w okresie letnich wakacji w zakładach pracy. Uczniowie będą mogli się zapoznać z rzeczywistym środowiskiem swojego zawodu oraz otrzymają pierwsze wynagrodzenie za pracę – stypendium stażowe, na łączną kwotę 60 000 zł.

Ponadto dla wszystkich uczniów szkoła udostępni, w ramach doradztwa edukacyjno – zawodowego sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, biblioteczkę oraz filmy edukacyjne.

Wszystkie informacje związane z realizacją projektu znajdować się będą na szkolnej stronie internetowej, w zakładce aktualności, a także na tablicy informacyjnej.

Wszystkich uczniów zapraszamy do udziału w Projekcie „ Podkarpacie stawia na zawodowców”.

- Marek Haręzga - Koordynator Projektu