ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

ZASADY PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

1.Ilość punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w klasie III gimnazjum.

2. Liczba punktów uzyskanych za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum (4 przedmioty).

  •  Liceum Ogólnokształcące: język polski, język obcy, historia, matematyka

  •  4-letnie Technika zawodowe

język polski, język obcy, geografia, matematyka:

zawód: technik ekonomista

zawód: technik handlowiec

zawód: technik agrobiznesu

zawód: technik informatyk

zawód: technik mechanizacji rolnictwa


język polski, język obcy, biologia, matematyka:

zawód: technik inżynierii środowiska i melioracji

zawód: technik architektury krajobrazu

zawód: technik żywienia i gospodarstwa domowego

zawód: technik organizacji usług gastronomicznych

zawód: technik weterynarii

zawód: technik rolnik 

  • 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa

język polski, historia, biologia, matematyka

3. Liczba punktów za inne osiagnięcia udokumentowane na świadectwie ukończenia gimnazjum (świadectwo z wyróżnieniem, olimpiady i konkursy przedmiotowe, osiągnięcia sportowe lub artystyczne).

Termin składania podań: od 14 kwietnia do 31 maja 2008r. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły. Dzwoń pod numer 0-13-435-18-11

Dokumenty wymagane do przyjęcia: podanie, 3 zdjęcia, karta zdrowia, zaświadczenie lekarskie, świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

Wzór podania do szkoły