ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

 

ZASADY PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

1.Ilość punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w klasie III gimnazjum.

2. Liczba punktów uzyskanych za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum (4 przedmioty).

  •  Liceum Ogólnokształcące: język polski, język obcy, historia, matematyka

  •  4-letnie Technika zawodowe

język polski, język obcy, geografia, matematyka:

zawód: technik ekonomista

zawód: technik handlowiec

zawód: technik agrobiznesu

zawód: technik informatyk

zawód: technik mechanizacji rolnictwa


język polski, język obcy, biologia, matematyka:

zawód: technik inżynierii środowiska i melioracji

zawód: technik architektury krajobrazu

zawód: technik żywienia i gospodarstwa domowego

zawód: technik organizacji usług gastronomicznych

zawód: technik weterynarii

zawód: technik rolnik 

  • 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa

język polski, historia, biologia, matematyka

3. Liczba punktów za inne osiagnięcia udokumentowane na świadectwie ukończenia gimnazjum (świadectwo z wyróżnieniem, olimpiady i konkursy przedmiotowe, osiągnięcia sportowe lub artystyczne).

Termin składania podań: od 14 kwietnia do 31 maja 2008r. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły. Dzwoń pod numer 0-13-435-18-11

Dokumenty wymagane do przyjęcia: podanie, 3 zdjęcia, karta zdrowia, zaświadczenie lekarskie, świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

Wzór podania do szkoły