Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
  • Wyżywienie w dni nauki szkolnej: stawka dzienna 12 zł za wszystkie posiłki x ilość dni szkolnych w danym miesiącu. (np. wrzesień odpłatność wynosi 22 x 12zł = 264zł)
  • Koszt zakwaterowania w internacie: miesięczna opłata w wysokości 40 zł (Uczniowie klas pierwszych zwolnieni są z tej opłaty przez cały rok szkolny.)

Odpłatność należy wpłacać do 10 każdego miesiąca na nr konta: 36 8636 1044 2005 1700 3744 0003

Nazwa: Zespół Szkół w Iwoniczu, ul Zadwór 15, 38-440 Iwonicz Zdrój, tytułem: wyżywienie w internacie, imię i nazwisko wychowanka, miesiąc.

Zwroty za wcześniej dokonane zgłoszenia nieobecności będą uwzględniane w naliczeniach. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłkach nie podlega zwrotowi. Informacje o bieżących odpisach i płatnościach tel. 13 435 18 11. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłaty.

*Istnieje możliwość dofinansowania przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.