ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Informacje ogólne:

 1. Udział w projekcie mogą wziąć tylko uczniowie Zespołu Szkół w Iwoniczu.
 2. Udział w zajęciach jest całkowicie BEZPŁATNY.
 3. Każdy kurs poprzedzony będzie rekrutacją.
 4. Uczestnicy projektu otrzymają materiały dydaktyczne.
 5. Zajęcia będą prowadzone po lekcjach lub w dniach wolnych od zajęć szkolnych.
 6. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty.
 7. W każdym dniu zajęć zaplanowano ciepły posiłek.

 

Kurs komputerowego projektowania i zagospodarowania terenów zielonych

m_plantare
 • Kurs skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie Technik architektury krajobrazu (TAK) 
 • Czas trwania kursu: 90 godzin lekcyjnych 
 • Liczba miejsc: 12

Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności planowania, projektowania i praktycznego przygotowywania gruntu, sadzenia i pielęgnacji roślin ozdobnych. Grupa zrealizuje 40 godzin zajęć projektowych z wykorzystaniem oprogramowania PlantARE oraz 50 godzin praktycznych z zakresu zagospodarowania terenów zielonych. Zajęcia zakończą się egzaminem zewnętrznym uprawniającym do otrzymania certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności.

 


 

Kurs szczepienia i okulizacji drzew i krzewów ozdobnych

m_okulizacja
 • Kurs skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie Technik architektury krajobrazu (TAK) 
 • Czas trwania kursu: 20 godzin lekcyjnych 
 • Liczba miejsc: 10

Kurs opracowany został z myślą o osobach, które chcą zdobyć informacje z zakresu prac ogrodniczych oraz poznać wymagania poszczególnych roślin i drzew ozdobnych. Ponadto dostarcza on wiedzy z zakresu właściwego doboru roślin, zasad ich uprawy i pielęgnacji. Po zakończeniu szkolenia absolwent kursu będzie posiadał umiejętności z zakresu: szczepienia drzew i krzewów ozdobnych, przygotowania gleby do siewu i sadzenia, przygotowania podłoża ogrodniczego oraz uprawy roślin ozdobnych. Zajęcia zakończą się egzaminem zewnętrznym uprawniającym do otrzymania certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności.

 


 

Kurs kierowców wózków jezdniowych

m_wozek
 • Kurs skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa (TMR) i mechanik operator urządzeń i maszyn rolniczych (MR)
 • Kurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich
 • Czas trwania kursu: 67 godzin lekcyjnych
 • Liczba miejsc: 10

Celem kursu jest nabycie przez uczniów umiejętności samodzielnej obsługi wózków jezdniowych. Po przeprowadzonym szkoleniu odbędzie się egzamin uprawniający do otrzymania uprawnień obsługi wózków jezdniowych.

 


 

Kurs barmański

m_mixologist
 • Kurs skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie Technik żywienia i gospodarstwa domowego (TG)
 • Kurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich
 • Czas trwania kursu: 50 godzin lekcyjnych
 • Liczba miejsc: 15

Celem kursu jest uzyskanie dodatkowych umiejętności z zakresu właściwej postawy kelnera barmana, prawidłowej obsługi gościa za barem i sporządzania drinków. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z regułami miksologii napojów mieszanych i recepturami drinków klasycznych. Uczestnicy szkolenia, po zdaniu egzaminu otrzymają certyfikat Akademii Miksologii.

 


 

Doradztwo zawodowe

m_doradztwo
 • Udział zagwarantowany dla wszystkich uczestników projektu
 • Czas trwania zajęć grupowych: 10 godzin lekcyjnych

Celem prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego jest nabycie umiejętności rozmowy z pracodawcą, autoprezentacji, poznanie zasad funkcjonowania rynku pracy. Każdy uczestnik otrzyma wsparcie doradcze w zakresie wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników projektu.

 

stopka

Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty.