ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
  • Komputerowe projektowanie i wykonanie ogrodu dydaktycznego
m_plantare

Kurs skierowny do uczniów kształcących się w zawodzie: Technik Architektury Krajobrazu

Czas trwania kursu: 40 godz. projektowych, 50 godz. praktycznych

Ilość miejsc: 12

Rekrutacja: 21.XI.2010 - 22.XII.2010

 Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności projektowania zarówno architektury krajobrazu, zieleni jak i pielęgnacji otoczenia. Ponadto kursanci będą mogli podczas zajęć wziąć udział przy wykonaniu Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego, co pozwoli na zdobycie umiejętności pielęgnacji roślin ozdobnych. W ramach kursu zostaną zorganizowane zajęcia praktyczne w Gospodarstwie Rolno-Szkółkarskim w Łysej Górze. Zajęcia zakończą się egzaminem zewnętrznym, po zdaniu którego uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje.


  • Kurs szczepienia i okulizacji drzew i krzewów ozdobnych
m_okulizacja

Kurs skierowny do uczniów kształcących się w zawodzie: Technik Architektury Krajobrazu

Czas trwania kursu: 20 godz.

Ilość miejsc: 10

Rekrutacja: 21.XI.2010 - 22.XII.2010

 Kurs opracowany został z myślą o osobach, które chcą zdobyć informacje z zakresu prac ogrodniczych oraz poznać wymagania poszczególnych roślin i drzew ozdobnych. Ponadto dostarcza on wiedzy z zakresu właściwego doboru roślin, zasad ich uprawy i pielęgnacji.
 Po zakończeniu szkolenia absolwent kursu będzie fachowcem z zakresu: szczepienia drzew i krzewów ozdobnych, przygotowania gleby do siewu i sadzenia, przygotowania podłoża ogrodniczego oraz uprawy roslin ozdobnych.
 Ponadto kursanci odbędą jednodniową praktykę w Gospodarstwie Rolno-Szkółkarskim w Łysej Górze. Zajęcia zakończą się egzaminem zewnętrznym, po zdaniu którego uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje.

 


 

  • Kurs ECDL(Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)
m_ECDL

Kurs skierowny do uczniów kształcących się w zawodzie Technik Ekonomista i Technik Informatyk

Czas trwania kursu: 100 godz.

Ilość miejsc: 12

Rekrutacja: 21.XI.2010 - 22.XII.2010


 Postępujący rozwój technologiczny, informatyczny oraz powstawanie coraz nowszych systemów informatycznych powoduje, że w dobie e-społeczeństwa coraz ważniejsze stają się umiejętności komputerowe, a najlepszym certyfikatem poświadczającym ich posiadanie jest Europejski certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL).
 Prezentowany kurs skierowany jest do osób, które chcą pogłębić tajniki wiedzy nie tylko z zakresu informatyki ale także kompetencji pakietu biurowego.Pozwala on uczestnikom skupić się na interesujących ich zagadnieniach oraz potwierdzić ich znajomość poprzez otrzymanie rozpoznawalnego w 148 krajach świata certyfikatu. Składa się on z siedmiu modułów i egzaminów.
 Egzaminy zostaną przeprowadzone przez Certyfikowane Laboratorium Edukacyjne z zakresu ECDL.

 


 


  • Kurs spawania metodą TIG
m_spawacz

Kurs skierowny do uczniów kształcących się w zawodzie: Technik mechanizacji rolnictwa, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik samochodowy

Czas trwania kursu: 140 godz.

Ilość miejsc: 10

Rekrutacja: 15.XI.2010 - 15.XII.2010

 

 


 

  • Kurs barmański
m_mixologist

Kurs skierowny do uczniów kształcących się w zawodzie Technik żywienia i gospodarstwa domowego

Czas trwania kursu: 50 godz.

Ilość miejsc: 15

Rekrutacja: 22.XI.2010 - 22.XII.2010

 

 Kurs ma na celu zapoznać uczestników z regułami miksologii napojów mieszanych oraz recepturami drinków klasycznych.
Dzięki uzyskanym kwalifikacjom kursanci nabędą umiejętność z zakresu właściwej postawy kelnera barmana, prawidłowej obsługi gościa za baremm oraz receptury sporządzania drinków klasycznych.
 Odbyta praktyka z pewnością przyczyni się do zdobycia praktycznych umiejętności jak i rozszerzeni wiedzy o tajniki miksologii.

Po zdaniu egzaminu zewnętrznego uczestnicy kursu otrzymają certyfikat Akademii Miksologii.