ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811

foto1

Nasza szkoła - Twój wybór

foto1

Nowoczesne pracownie językowe

foto1

Pracownie technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta

foto1

Nowoczesne warsztaty szkolne

foto1

Strzelnice: wirtualna i sportowa (śrutowa), hala i obiekty sportowe Orlik 2012, siłownia: plenerowa i krytaTechnika Zawodowe

technik: informatyk, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, pojazdów samochodowych, żywienia i usług gastronomicznych,

Czytaj więcej

Liceum Ogólnokształcące

mundurowe o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne; sportowe; komunikacyjno - multimedialne

Czytaj więcej

Branżowa Szkoła

mechanik pojazdów samochodowych; mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Czytaj więcej

Oferta dodatkowa

Bezpłatne: prawoo jazdy; pobyt w internacie; dojazd do szkoły. Praktyki i wycieczki zagraniczne: Interreg, Erasmus++, kursy ECDL, koła zaintersowań.

Czytaj więcej
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 Miło nam poinformować, że projekt „Podbój zagranicznego rynku pracy”, numer 2022-1-PL01-KA122-VET-000075791 został zatwierdzony do realizacji i otrzymał dofinansowanie z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+.

 Głównym założeniem projektu „Podbój zagranicznego rynku pracy” jest realizacja zagranicznej mobilności zawodowej we współpracy z grecką organizacją Olympus Education Services, z którą mieliśmy już okazję współpracować w latach poprzednich. W ramach mobilności 30 uczniów pod opieką 3 nauczycieli wyjedzie do Grecji, aby realizować tam 80-godzinny program praktyk zawodowych oraz program edukacyjno-kulturowy. Wyjazd zagraniczny zostanie poprzedzony procesem rekrutacji, która odbędzie się w oparciu o obiektywne kryteria. Osoby zakwalifikowane przejdą również cykl szkoleń przygotowawczych (język angielski, język grecki, zajęcia kulturowe), które pozwolą na szybszą aklimatyzację w Grecji i intensyfikację ich rozwoju. Uczniowie otrzymają także wsparcie w postaci kieszonkowego. Na realizację wszystkich działań projektowych nasza szkoła otrzymała ponad 65 tysięcy euro.

Projekt dzięki swojej złożoności pozwoli na realizację różnych potrzeb i celów, które zostały zdefiniowane już na etapie wnioskowania:

  • Rozwój wśród 30 uczniów umiejętności zawodowych oraz językowych.
  • Ukształtowanie otwartych i tolerancyjnych postaw u 30 uczestników projektu.
  • Rozwój tzw. umiejętności miękkich u 30 uczniów biorących udział w projekcie.
  • Polepszenie wizerunku ZS w regionalnym i lokalnym środowisku poprzez polepszenie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami oraz pozyskanie nowych, zagranicznych partnerów.
  • Nabycie przez zaangażowane osoby spośród kadry pedagogicznej umiejętności związanych z czynnościami koniecznymi do zrealizowania międzynarodowych projektów.

 Najważniejszym rezultatem projektu będzie wszechstronny i kompleksowy rozwój uczniów jak i jego głównych beneficjentów, których start na rynku pracy dzięki temu będzie znacznie prostszy. Nowe umiejętności, wiedza i doświadczenie wyróżnią uczniów wśród swoich rówieśników. Nie bez znaczenia będzie także rozwój nauczycieli, którzy rozwiną umiejętności realizacji projektów na skale międzynarodową i zdobędą w tym zakresie odpowiednie doświadczenie oraz kontakty. Nabycie nowych kontaktów i partnerstw międzynarodowych będzie także ważnym rezultatem, który pozwoli na budowanie renomy szkoły jako placówki aktywnej i europejskiej, poszerzającej stale swoją ofertę edukacyjną. Wpłynie to na rozwój renomy szkoły w regionie i przyciągnięcie w jej mury kolejnych kandydatów. Rezultatem projektu będą również takie elementy promocyjne jak - broszura projektowa, fanpage projektu na platformie Facebook, filmiki na YouTube, czy foto-galerie z mobilności.

 Już wkrótce rozpocznie się rekrutacja do projektu, także wszystkich zainteresowanych prosimy o śledzenie strony internetowej oraz facebooka szkolnego.

 Projekt „Podbój zagranicznego rynku pracy”, numer 2022-1-PL01-KA122-VET-000075791 jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.