ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811

foto1

Nasza szkoła - Twój wybór

foto1

Nowoczesne pracownie językowe

foto1

Pracownie technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta

foto1

Nowoczesne warsztaty szkolne

foto1

Strzelnice: wirtualna i sportowa (śrutowa), hala i obiekty sportowe Orlik 2012, siłownia: plenerowa i krytaTechnika Zawodowe

technik: informatyk, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, pojazdów samochodowych, żywienia i usług gastronomicznych,

Czytaj więcej

Liceum Ogólnokształcące

mundurowe o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne; sportowe; komunikacyjno - multimedialne

Czytaj więcej

Branżowa Szkoła

mechanik pojazdów samochodowych; mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Czytaj więcej

Oferta dodatkowa

Bezpłatne: prawoo jazdy; pobyt w internacie; dojazd do szkoły. Praktyki i wycieczki zagraniczne: Interreg, Erasmus++, kursy ECDL, koła zaintersowań.

Czytaj więcej
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 W dniu 12.10.2022r. w Naszym Zespole Szkół odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji Starosta Krośnieński Jan Pelczar nagrodził nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej za rok szkolny 2021/2022 oraz wręczył stypendia wyróżniającym się uczniom.
 Wyróżnieni zostali nauczyciele oraz uczniowie również z Naszego Zespołu Szkół. Wśród Nauczycieli byli to: Pani Dyrektor Iwona Pytel, Pani Krystyna Kubit oraz Pan Marek Rygiel. Nagrody wręczali: starosta krośnieński Jan Pelczar oraz radna powiatu Maria Parylak.

 Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia w turniejach, konkursach bądź zawodach sportowych otrzymało 23 uczniów. Byli to: Bek Mateusz, Birbicz Anna, Gonet Paweł, Gosztyła Maciej, Kasza Kinga, Koper Klaudia, Korzec Bartłomiej, Krzysik Mateusz, Kułak Barbara, Kwas Joanna, Łagosz Sandra, Łuszcz Piotr, Magusiak Jakub, Oleniacz Wiktoria, Peszko Kamil, Płodzień Filip, Rodzinka Konrad, Sidorski Dawid, Skrzęta Mateusz, Tokarz Rafał, Wajs Konrad, Władyka Kacper, Zajdel Kacper. Stypendia wręczali: starosta krośnieński Jan Pelczar, wicestarosta Andrzej Guzik oraz radny powiatu Andrzej Krężałek.
 Uroczystość uświetniły liczne występy. Uczestnicy mogli zobaczyć Polski Taniec Narodowy Krakowiak w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Iwoniczu pod kierunkiem Pani Katarzyna Gładysz. Wsłuchać się w montaż słowno muzyczny w wykonaniu uczniów LO Jedlicze oraz oklaskiwać solistkę Naszej Szkoły Sylwię Sadkowską uczennicę klasy II LO.
 Na zakończenia Starosta z uznaniem i wdzięcznością mówił o pracy nauczycieli. Przekazał także gratulacje wyróżnionej młodzieży. Do gratulacji przyłączyli się także w swoich wystąpieniach radna sejmiku wojewódzkiego Joanna Bril oraz burmistrz gminy Iwonicz Zdrój Witold Kocaj.