Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
 W ramach realizacji projektu pt. Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie odbyła się w naszej szkole druga edycja festiwalu.
 W realizacji działania brali udział uczniowie i nauczyciele ze szkoły z Iwonicza oraz z partnerskiej szkoły z Sabinova na Słowacji. Celem festiwalu jest transfer pomiędzy partnerami projektu dobrych praktyk zawodowych, zacieśnienie współpracy między szkołami z Polski i ze Słowacji oraz promocja regionalnych smaków i tradycji kulinarnych.

 

image015.jpg image016.jpg image017.jpg

image018.jpg image019.jpg image020.jpg

image021.jpg image022.jpg image023.jpg

image024.jpg image025.jpg image026.jpg

image027.jpg image028.jpg image029.jpg

image030.jpg image031.jpg image032.jpg

image033.jpg image034.jpg image035.jpg

image036.jpg image037.jpg image038.jpg

image039.jpg image040.jpg image041.jpg

image042.jpg image043.jpg image044.jpg

image045.jpg image046.jpg image047.jpg

image048.jpg image049.jpg image050.jpg

image051.jpg image052.jpg image053.jpg

image054.jpg