Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 W ramach realizacji projektu pt. Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie odbyła się w naszej szkole pierwsza edycja festiwalu. W realizacji działania brali udział uczniowie i nauczyciele ze szkoły z Iwonicza oraz z partnerskiej szkoły z Sabinova na Słowacji. Celem festiwalu jest transfer pomiędzy partnerami projektu dobrych praktyk zawodowych. Zacieśnienie współpracy między szkołami z Polski i ze Słowacji.

 Promocja historii regionu, promowanie polskich produktów regionalnych i nowych gastronomicznych trendów. Jednym z celów głównych jest integracja młodzieży oraz usuwanie barier mentalnych i kulturowych. Uczniowie z Iwonicza wraz z młodzieżą ze Słowacji przygotowali wiele dań, których wykonanie poznali w czasie przeprowadzonych w ramach projektu kursów zarówno w Polsce jak i na Słowacji. W czasie festiwalu młodzież czynnie uczestniczyła w pokazach m.in.: wędzarniczo – grillowych, zdrowej żywności, kuchni super food – zdrowe koktajle, pokazie przygotowywania susi. Pogoda dopisała i wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane. Zadowolona młodzież bardzo dobrze się bawiła a koledzy z technikum żywienia byli dumni z nowych umiejętności które zdobyli w czasie kursów i którymi mogli się pochwalić wśród tak szerokiego grona nauczycieli i kolegów.

image001.jpg image002.jpg image003.jpg

image004.jpg image005.jpg image006.jpg

image007.jpg image008.jpg image009.jpg

image010.jpg image011.jpg image012.jpg

image013.jpg image014.jpg image015.jpg

image016.jpg image017.jpg image018.jpg

image019.jpg image020.jpg image021.jpg

image022.jpg image023.jpg image024.jpg

image025.jpg image026.jpg image027.jpg

image028.jpg image029.jpg image030.jpg

image031.jpg image032.jpg image033.jpg

image034.jpg image035.jpg