ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 W ramach realizacji projektu pt. Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie odbyła się w naszej szkole pierwsza edycja festiwalu. W realizacji działania brali udział uczniowie i nauczyciele ze szkoły z Iwonicza oraz z partnerskiej szkoły z Sabinova na Słowacji. Celem festiwalu jest transfer pomiędzy partnerami projektu dobrych praktyk zawodowych. Zacieśnienie współpracy między szkołami z Polski i ze Słowacji.

 Promocja historii regionu, promowanie polskich produktów regionalnych i nowych gastronomicznych trendów. Jednym z celów głównych jest integracja młodzieży oraz usuwanie barier mentalnych i kulturowych. Uczniowie z Iwonicza wraz z młodzieżą ze Słowacji przygotowali wiele dań, których wykonanie poznali w czasie przeprowadzonych w ramach projektu kursów zarówno w Polsce jak i na Słowacji. W czasie festiwalu młodzież czynnie uczestniczyła w pokazach m.in.: wędzarniczo – grillowych, zdrowej żywności, kuchni super food – zdrowe koktajle, pokazie przygotowywania susi. Pogoda dopisała i wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane. Zadowolona młodzież bardzo dobrze się bawiła a koledzy z technikum żywienia byli dumni z nowych umiejętności które zdobyli w czasie kursów i którymi mogli się pochwalić wśród tak szerokiego grona nauczycieli i kolegów.