ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 W dniach 30 maja - 3 czerwca 2022 r. uczniowie klas II LO i III LO uczestniczyli w obozie szkoleniowym w Myczkowcach.
Dla klasy trzeciej był to już drugi wyjazd w tym roku szkolnym. Uczniowie mieli możliwość doskonalenia swoich sprawności oraz nabycia nowych umiejętności przydatnych w służbach mundurowych. Natomiast uczniowie klasy drugiej stanęli przed nowymi wyzwaniami związanymi z pokonywaniem własnych lęków, słabości i ograniczeń.
Każdy dzień szkoleniowy rozpoczynała zaprawa poranna. Zajęcia trwały do późnych godzin nocnych, z przerwami na posiłki.

 Uczniowie szkolili się między innymi z zielonej i czarnej taktyki stosowanej przez pododdziały specjalne, uczyli się przemieszczania w terenie, patrolowania, obserwacji, wykonywali nocne ataki na obiekty chronione przez wartowników. Nabywali umiejętności z zakresu technik wysokościowych i zjazdach na linach. Prowadzili działania z użyciem markerów paintballowych oraz udzielali pierwszej pomocy przedmedycznej.
 Na zakończenie obozu wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.
Zajęcia prowadził zespół znanych poprzednich obozów instruktorów z firmy szkoleniowej ALFA, mających za sobą długoletnią służbę w pododdziałach antyterrorystycznych Policji oraz wojskach powietrznodesantowych.

W trakcie obozu opiekę nad kadetami sprawowali nauczyciele: Bożena Zajdel, Elżbieta Zajdel i Paweł Kowalski.