ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 31 marca w Muzeum Podkarpackim w Krośnie odbyło się spotkanie z panem Krzysztofem Szwagrzykiem zastępcą prezesa IPN, pełniącym również funkcję Dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji. Profesor od kilku lat kieruje pracami poszukiwawczymi tajnych miejsc pochówku ofiar reżimu komunistycznego. Dzięki zaangażowaniu jego zespołu udało się odnaleźć i zidentyfikować szczątki żołnierzy niezłomnych m. in.: mjr. Zygmunta Szędzielarza „Łupaszki”, mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, ppłk. Stanisława Kasznicy, Danuty Siedzikówny „Inki”.

 W spotkaniu uczestniczyli także uczniowie naszej szkoły, członkowie Klubu Historycznego im. AK: Wiktor Sanicki II ZWI, Jakub Magusiak III LOp, Dawid Sidorski III LOp, Maciej Gosztyła III LOp, Patryk Szpyrka III LOp, Barbara Kułak III MSŻ oraz p. Agnieszka Gościńska.
 Z zapartym tchem słuchaliśmy opowieści o pracach poszukiwawczych ofiar terroru komunistycznego, trudnościach jakie zespół napotyka oraz sukcesach w przywracaniu tożsamości zapomnianym bohaterom. Dziękujemy za wspaniałą lekcję historii i tytaniczną pracę, której celem jest odnalezienie i godny pochówek tak wielu zamordowanych.

„Ile miejsc jeszcze nieodkrytych? Ile jest bezimiennych kości? Ile czaszek kulą przeszytych na trudnej drodze do wolności?”