ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji do projektu pt. „Z Iwonicza na europejski rynek pracy" o numerze 2020-1-PL01-KA102-079159 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
 Rekrutacja dotyczy II mobilności, która będzie realizowana we Włoszech od 9 do 20 maja 2022 roku (+2 dni podróży). Od dnia ogłoszenia wyników każdy z uczniów ma prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Odpowiednie pismo w przeciągu 7 dni kalendarzowych należy złożyć do Sekretariatu szkoły. W przypadku braku odwołań ogłoszone dzisiaj wyniki wchodzą w życie, a uczniowie podpiszą umowy projektowe oraz rozpoczną proces szkoleń przygotowawczych.

Lista rankingowa