ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 Projekt pt. „Z Iwonicza na europejski rynek pracy” o numerze 2020-1-PL01-KA102-079159 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

 Zespół Szkół w Iwoniczu informuje, że rozpoczyna się rekrutacja do projektu „Z Iwonicza na europejski rynek pracy” o numerze 2020-1-PL01-KA102-079159, który jest realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
 Głównym celem projektu jest umożliwienie 60 uczniom Zespołu Szkół w Iwoniczu udziału w dwutygodniowych praktykach zawodowych we włoskich i greckich przedsiębiorstwach, co posłuży ich zawodowemu i osobistemu rozwojowi wraz z polepszeniem współpracy z partnerami zagranicznymi.
 Informujemy, że niniejsza rekrutacja dotyczy II mobilności, która będzie realizowana we Włoszech w dniach 09-20 maja 2022 (+ 2 dni podróży), a udział w niej wezmą uczniowie kształcący się w następujących zawodach:

  • Technik Mechanizacji Rolnictwa (6 uczniów)
  • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych (12 uczniów)
  • Technik Pojazdów Samochodowych (12 uczniów)

 Prosimy o zapoznanie się z załączonym Regulaminem Rekrutacji. Uczniów chętnych do udziału w projekcie prosimy o składanie uzupełnionych i podpisanych (w przypadku osób niepełnoletnich również przez prawnych opiekunów) Formularzy Zgłoszeniowych, które można pobrać lub odebrać z Sekretariatu szkoły. Formularze można składać od 22 grudnia 2021 do 18 stycznia 2022 roku. Dzień później nastąpi ogłoszenie wyników. Nad całością procesu czuwa Komisja Rekrutacyjna.