Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 W dniach 15-16 listopada 2021 roku odbył się kurs – zasobnikowe układy zasilania silnika. Był to pierwszy po długiej przerwie kurs z zakresu mechaniki, realizowany w ramach programu współpracy Interreg Polska-Słowacja. W szkoleniu brało udział sześciu uczniów i dwóch nauczycieli ze Słowacji oraz dziewięciu uczniów i jeden nauczyciel Zespołu Szkół w Iwoniczu. Celem szkolenia było dostarczenie uczestnikom umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do pracy przy obsłudze układów zasilania silnika.
Uczniowie oraz nauczyciele mieli okazję poznać budowę oraz zasady działania różnych typów zasobnikowych układów zasilania.

  Opanowali zasady bezpiecznej pracy podczas prac diagnostycznych. Posiedli wiedzę na temat budowy i działania urządzeń do diagnostyki układów wtryskowych.
Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymali certyfikaty i zaświadczenia ukończenia kursu.
 Projekt „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym” numer PLSK.03.01.00-18-0186/18 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

cr_1.jpg cr_10.jpg cr_11.jpg

cr_12.jpg cr_13.jpg cr_14.jpg

cr_15.jpg cr_2.jpg cr_3.jpg

cr_4.jpg cr_5.jpg cr_6.jpg

cr_7.jpg cr_8.jpg cr_9.jpg