ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 Stefan Wyszyński (1901-1981) był katolickim duchownym, kardynałem i prymasem Polski. W czasie I wojny światowej wstąpił do seminarium duchownego, a święcenia kapłańskie przyjął w 1924r. W czasie II wojny światowej pełnił funkcje kapelana AK angażując się w pomoc dla Żydów. W 1948 r. został prymasem Polski, arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim. W 1953r. został aresztowany przez władzę komunistyczną i przez kolejne trzy lata przebywał w odosobnieniu. W 1966r. przeprowadził obchody Tysiąclecia Chrztu Polski.
Wspólnie z kardynałem Karolem Wojtyłą wspierał wiernych i bronił Kościoła w Polsce przed ateizacją.

Odegrał także ogromną rolę w wyborze papieża Polaka na konklawe w 1978r. Był mężem stanu, wielkim patriotą i ogromnym autorytetem moralnym dla polskiego społeczeństwa. 12 września bieżącego roku zostanie wyniesiony na ołtarze.

 Stąd w bibliotece naszej szkoły zaprezentowaliśmy ekspozycję materiałów źródłowych poświęconych tej wybitnej postaci. Zapraszamy do obejrzenia. Klub Historyczny im. AK