ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 W dniu 10.06.2021r. w Zespole Szkół w Iwoniczu, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 odbyły się warsztaty o tematyce pszczelarskiej. W zajęciach wzięło udział 15 uczniów z technikum żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół w Iwoniczu i 2 nauczycieli. Ze szkoły partnerskiej z Sabinova 6 uczniów i 2 nauczycieli w zajęciach uczestniczyli w sposób zdalny przy wykorzystaniu narzędzi multimedialnych.
 Nowoczesna platforma multimedialna zakupiona w ramach projektu pozwoliła mimo sytuacji pandemicznej zrealizować działanie projektowe.

 W trakcie szkolenia uczniowie mieli możliwość zapoznać się z pracą pszczelarza, spróbować różnych gatunków miodów i wykonać świece z wosku pszczelego. Uczestnicy szkolenia zapoznali się także z walorami zdrowotnymi miodów jak i preparatów ziołowych oraz poznali możliwości wykorzystania produktów pszczelich w gastronomii.