ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 


 Miło nam poinformować, że nasza szkoła realizuje projekt pt.„Z Iwonicza na europejski rynek pracy” o numerze 2020-1-PL01-KA102-079159 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W ramach projektu zostaną zrealizowane dwie zagraniczne mobilności zawodowe, w których udział w sumie weźmie 60 uczniów oraz 6 nauczycieli.
 W ramach każdej z mobilności uczniowie realizować będą 80-godzinny program praktyk zawodowych, a także program edukacyjno-kulturowy. Pozwoli to na wszechstronny rozwój uczniów. Wyjazd zostanie poprzedzony szkoleniami przygotowawczymi, który umożliwią efektywny udział w każdej z mobilności. Do udziału w projekcie uczniowie zostaną wyłonieni w ramach procesu rekrutacji. Głównym celem projektu jest umożliwienie 60 uczniom ZS udziału w praktykach zawodowych we włoskich i greckich przedsiębiorstwach, co posłuży ich zawodowemu i osobistemu rozwojowi, a także rozwojowi współpracy z włoskimi i greckimi partnerami na polu wymiany dobrych praktyk sektora kształcenia i szkolenia zawodowego.

 Do celów wspierających ten powyższy – tj. celów szczegółowych, można zaliczyć:

  • Udział w projekcie osób kształcących się w 3 różnych zawodach: Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – 12 osób, Technik żywienia i usług gastronomicznych – 24 osoby, Technik pojazdów samochodowych – 24 osoby.
  • Udział w projekcie co najmniej 30 osób z tzw. mniejszymi szansami. Włączenie do inicjatywy może być dla niektórych z nich jedyną szansą na zapoznanie z zagranicznym rynkiem pracy.
  • Realizacja 2 dwutygodniowych mobilności (jedna w Grecji a druga we Włoszech), we współpracy z tamtejszymi partnerami oraz przedsiębiorstwami, gdzie młodzież będzie odbywać część obowiązkowych praktyk zawodowych, wpisanych w podstawę programową dla poszczególnych zawodów. Młodzież zdobędzie doświadczenia i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie w dużych zagranicznych firmach.
  • Polepszenie umiejętności posługiwania się językiem obcym przez 60 uczestników projektu oraz nauczycieli im towarzyszącym – głównie j. angielskiego. Jego popularność w Europie pozwala na komunikowanie się nim w prawie każdym państwie UE, dlatego też jest bardzo często podstawowym wymogiem przy ubieganiu się o pracę.
  • Ukształtowanie otwartych i tolerancyjnych postaw u 60 uczestników projektu, a pośrednio u kolejnych uczniów, mającymi styczność z osobami biorącymi udział w mobilności.
  • Rozwój tzw. umiejętności miękkich u 60 członków biorących udział w projekcie. Uczniowie oprócz kompetencji zawodowych będą mieli okazję również rozwinąć takie cechy jak przedsiębiorczość, praca w międzynarodowym zespole, umiejętność radzenia sobie w nowych warunkach, środowisku, umiejętność radzenia sobie ze stresem i wiele innych. Pomogą one nie tylko w przyszłym życiu zawodowym, ale również w życiu prywatnym.
  • Polepszenie wizerunku ZS w regionalnym i lokalnym środowisku. Oferowanie zagranicznego stażu nie jest czymś, czym może się pochwalić każda szkoła, dlatego można uznać realizację projektu w pewnym stopniu za wyróżnienie.
  • Polepszenie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami oraz pozyskanie nowych, nie tylko lokalnie, ale również regionalnie. Zawarcie partnerstwa firm ze szkołą chwalącą się międzynarodowymi praktykami, może również wpłynąć pozytywnie na ich wizerunek, co powinno zwiększyć motywację do podejmowania współpracy.
  • Nabycie przez zaangażowane osoby spośród kadry pedagogicznej umiejętności związanych z czynnościami koniecznymi do zrealizowania międzynarodowych projektów, w tym: wyszukanie, planowanie, przygotowywanie, organizowanie, implementowanie, ewaluowanie oraz rozliczanie. Dzięki temu szkoła będzie potrafiła kolejne inicjatywy realizować jeszcze sprawniej i z większą korzyścią dla wszystkich zaangażowanych osób.