ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 


    Zakończenie rozbudowy warsztatu Zespołu Szkół w Iwoniczu w ramach programu współpracy Interreg Polska-Słowacja.

 Zakończył się trwający ponad pół roku proces rozbudowy i wyposażenia warsztatów Zespołu Szkół w Iwoniczu.

 Inwestycja ta zrealizowana została w ramach projektu pn. Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym, w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerem wiodącym jest POWIAT KROŚNIEŃSKI (PL), natomiast Partnerem projektu jest SPOJENÁ ŠKOLA Sabinov (SK).

 Działanie - rozbudowa warsztatów szkolnych - objęła wybudowanie nowego budynku połączonego ze starym obiektem, przebudowę dotychczasowych oraz wyposażenie nowo powstałych pomieszczeń.

 W związku z tymi pracami warsztaty szkolne powiększone zostały o nowoczesną pracownię szkoleniową do diagnostyki pojazdów samochodowych – zorganizowaną i wyposażoną na wzór stacji kontroli dla pojazdów o DMC do 3,5T.

 Cała inwestycja związana z rozbudową warsztatów Zespołu Szkół w Iwoniczu to koszt 826 384,88 zł, w tym 299 973,88 zł zostało przekazane na wyposażenie stacji kontroli.

 Obecnie warsztat czeka na odbiór Urzędu Dozoru Technicznego - otwarcie naszego nowoczesnego warsztatu planowane jest na początek roku szkolnego.