ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych to zawód dla osób interesujących się mechaniką, komunikatywnych, otwartych, sumiennych, pracowitych, posiadających podzielność uwagi i umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz sprawnych motorycznie.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

Sylwetka absolwenta:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w robotach ziemnych i drogowych,
 • wykonywania czynności związanych z konserwacją maszyn i urządzeń drogowych,
 • wykonywania robót związanych z budową dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
 • wykonywania robót związanych z utrzymaniem nawierzchni dróg i drogowych obiektów inżynierskich.

Możliwości zatrudnienia:

 • w przedsiębiorstwach budownictwa drogowego w zakresie budowy dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
 • w punktach serwisowych,
 • w firmach projektowych,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 • warsztat szkolny,
 • klasopracownie do prowadzenia lekcji teoretycznych,
 • dwie pracownie informatyczne,
 • dwie pracownie języków obcych.