ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811

foto1

Nasza szkoła - Twój wybór

foto1

Nowoczesne pracownie językowe

foto1

Pracownie technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta

foto1

Nowoczesne warsztaty szkolne

foto1

Strzelnica, hala i obiekty sportowe Orlik 2012Technika Zawodowe

technik: pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, żywienia i usług gastronomicznych, informatyk, architektury krajobrazu; ekonomista, logistyk, rolnik

Czytaj więcej

Liceum Ogólnokształcące

oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne; oddział sportowy

Czytaj więcej

Branżowa Szkoła I Stopnia

zawód: mechanik pojazdów samochodowych; mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych; kierowca mechanik; operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

Czytaj więcej

Oferta dodatkowa

bezpłatny internat, prawo jazdy; udział w projektach współfinansowanych przez UE w ramach EFS, Erasmus+; dodatkowe zajęcia dydaktyczne

Czytaj więcej
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Technik weterynarii to zawód dla osób kochających zwierzęta i przyrodę, chętnych do niesienia pomocy zwierzętom, osób charakteryzujących się spostrzegawczością, wytrwałością, cierpliwością i dokładnością. Występuje duże zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy w tym zawodzie, zwłaszcza w zakresie profilaktyki i leczenia małych zwierząt.

Informacja dodatkowa:

 • bezpłatne prawo jazdy kategorii B,
 • praktyki zawodowe w kraju,
 • kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa rolnego (chów zwierząt) w całej Unii Europejskiej,
 • uprawnienia do korzystania z programów pomocowych Unii Europejskiej.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • kwalifikacja 1: ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt.
 • kwalifikacja 2: ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik weterynarii będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych w zakresie diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych w zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa,
 • do kierowania pojazdem silnikowym oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy odpowiedniej kategorii zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami.

Ciągły rozwój nauk weterynaryjnych i rolniczych, wprowadzanie nowych metod oraz technologii obliguje technika weterynarii do ustawicznego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych.

Możliwości zatrudnienia w:

 • przychodniach, lecznicach czy gabinetach weterynaryjnych dla zwierząt,
 • podmiotach świadczących usługi z zakresu inseminacji zwierząt,
 • schroniskach i hotelach dla zwierząt,
 • organach kontroli i nadzoru weterynaryjnego,
 • może prowadzić własną działalność w ramach hodowli zwierząt, usług inseminacyjnych, usług pielęgnacyjnych dla zwierząt.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Szkoła posiada pracownię produkcji zwierzęcej. Zajęcia specjalistyczne będą się odbywały w gabinecie zabiegowym, laboratorium diagnostycznym, pracowni zootechnicznej i prosektorium diagnostycznym. Uczniowie część uprawnień praktycznych będą nabywać w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Odrzechowej.