ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Technik informatyk (elementy programowania gier komputerowych) to zawód stworzony dla osób zainteresowanych komputerami, programowaniem, aplikacjami internetowymi, tworzeniem stron WWW oraz administrowaniem sieci, charakteryzujących się takimi cechami jak: cierpliwość, spostrzegawczość, zdolność logicznego i abstrakcyjnego myślenia oraz samodzielność w analizowaniu sytuacji i podejmowaniu decyzji.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • kwalifikacja 1: INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • kwalifikacja 2: INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Technik Informatyk

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych,
 • wykonywania oraz eksploatacji lokalnych sieci komputerowych,
 • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych,
 • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych,
 • projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami

Technik Informatyk

Możliwości zatrudnienia w:

 • w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
 • przy administrowaniu sieci komputerowych,
 • przy obsłudze informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
 • w sklepach komputerowych i punktach serwisowych,
 • w wydawnictwach i drukarniach,
 • prowadzenie własnego przedsiębiorstwa.

Technik Informatyk

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 • dwie pracownie informatyczne,
 • centrum multimedialne,
 • dwie pracownie języków obcych,
 • klasopracownie do prowadzenia lekcji teoretycznych