ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Technik pojazdów samochodowych to zawód przyszłości. Dynamicznie rozwijająca się motoryzacja sprawia, że wzrasta zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie.

 

Informacje dodatkowe:

W ramach zajęć edukacyjnych kurs na prawo jazdy kategorii B. Zajęcia specjalistyczne z diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych. Dodatkowo bezpłatne kursy potwierdzone certyfikatami na:

 • operatora wózków jezdniowych
 • spawania metodą TIG i MAG

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • kwalifikacja 1: MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
 • kwalifikacja 2: MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych,
 • obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych,
 • uzyskania dodatkowych uprawnień, tj. obsługi wózków widłowych, spawania.

Możliwości zatrudnienia:

 • w stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
 • w zakładach produkcyjnych, naprawczych pojazdów samochodowych oraz przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • w jednostkach zajmujących się obrotem pojazdów samochodowych i ich częściami,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie diagnozowania, napraw, obsługi i kontroli pojazdów samochodowych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 • nowoczesna stacja diagnostyczna
 • warsztat szkolny, w którym znajdują się działy: obróbki ręcznej, obróbki mechanicznej, spawania, hala główna z podnośnikiem kolumnowym i kanałem, diagnostyki samochodowej z podnośnikiem kolumnowym; wyposażone są one w nowoczesny sprzęt niezbędny do diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych,
 • pojazdy samochodowe do prowadzenia zajęć,
 • samochody do prowadzenia nauki jazdy,
 • klasopracownie do prowadzenia lekcji teoretycznych,
 • dwie pracownie informatyczne,
 • dwie pracownie języków obcych.