ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811

foto1

Nasza szkoła - Twój wybór

foto1

Nowoczesne pracownie językowe

foto1

Pracownie technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta

foto1

Nowoczesne warsztaty szkolne

foto1

Strzelnice: wirtualna i sportowa (śrutowa), hala i obiekty sportowe Orlik 2012, siłownia: plenerowa i krytaTechnika Zawodowe

technik: pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych, architektury krajobrazu, masażysta

Czytaj więcej

Liceum Ogólnokształcące

mundurowe o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne; sportowe; komunikacujno - multimedialne

Czytaj więcej

Branżowa Szkoła

mechanik pojazdów samochodowych; mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych; ślusarz-spawacz; monter zabudowy i robót wykończeniowych w bud-wie

Czytaj więcej

Oferta dodatkowa

Bezpłatne: prawoo jazdy; pobyt w internacie; dojazd do szkoły. Praktyki i wycieczki zagraniczne: Interreg, Erasmus++, kursy ECDL, koła zaintersowań.

Czytaj więcej
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Technik architektury krajobrazu to zawód poszukiwany na europejskich rynkach pracy. Stworzony dla osób z pasją, zainteresowanych możliwością zagospodarowania terenów zieleni, projektowaniem, zakładaniem i pielęgnacją ogrodów oraz obiektów małej architektury (altany, pergole)

Innowacja: florystyka czyli nowoczesne bukieciarstwo.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • kwalifikacja 1: OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • kwalifikacja 2: OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • opracowywania projektów obiektów terenów zieleni,
 • urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień,
 • urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu,
 • prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą,
 • uzyskania dodatkowych uprawnień tj. szczepienia roślin ozdobnych, florystycznych itp.

Możliwości zatrudnienia:

 • w instytucjach zajmujących się projektowaniem, urządzaniem, pielęgnacją i konserwacją terenów zieleni,
 • w jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu,
 • w przedsiębiorstwach związanych z ochroną środowiska,
 • w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych,
 • prowadzenie własnej firmy zajmującej się projektowaniem, urządzaniem pielęgnacją i konserwacją ogrodów.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 • ogród dydaktyczny z różnorodnymi gatunkami i odmianami roślin ozdobnych,
 • tereny zielone,
 • profesjonalny sprzęt do pielęgnacji roślin ozdobnych i terenów zieleni,
 • pracownia informatyczna wyposażona w specjalistyczne programy do projektowania ogrodów,
 • obiekty małej architektury krajobrazu,
 • klasopracownie do prowadzenia lekcji teoretycznych,
 • dwie pracownie języków obcych.