ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych to atrakcyjny zawód na rynku pracy, stworzony dla osób zainteresowanych sztuką kulinarną, dbających o zdrowe i racjonalne odżywianie oraz dla osób przedsiębiorczych.

Innowacja: enoturystyka – nowa dyscyplina będąca częścią turystyki kulinarnej; obejmuje treści dotyczące uprawy winorośli, produkcji win oraz zasad podawania i wykorzystania win w żywieniu człowieka.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • kwalifikacja 1: HGT 02. Przygotowanie i wydawanie dań
 • kwalifikacja 2: HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • oceniania jakości żywienia oraz jej przechowywania,
 • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
 • planowania i oceny żywienia,
 • organizowania produkcji gastronomicznej,
 • planowania i realizacji usług gastronomicznych,
 • uzyskania dodatkowych uprawnień, tj. kelnerskich, barmańskich, baristycznych, carvingu itp..

Możliwości zatrudnienia:

 • w zakładach i placówkach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary, kawiarnie, sanatoria, hotele, domy opieki społecznej itp.),
 • w instytucjach zajmujących się obrotem żywności,
 • w organizacjach i instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych, hotelarskich i agroturystycznych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 • dwie pracownie gastronomiczne, bardzo dobrze wyposażone w profesjonalny sprzęt gastronomiczny, w których odbywają się zajęcia praktyczne ze sporządzania potraw i napojów,
 • pracownia do prowadzenia zajęć z zakresu usług,
 • bar,
 • klasopracownie do prowadzenia lekcji teoretycznych,
 • dwie pracownie języków obcych.