ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

  

  W dniach 9-10 stycznia 2020 roku odbył się kurs - geometria układu zawieszenia pojazdów samochodowych. Był to już trzeci kurs z zakresu mechaniki, realizowany w ramach programu współpracy Interreg Polska-Słowacja.

 

  W dwudniowym szkoleniu brało udział sześciu uczniów i dwóch nauczycieli ze Słowacji oraz dziesięciu uczniów i jeden nauczyciel Zespołu Szkół w Iwoniczu.

  Celem szkolenia było dostarczenie uczestnikom umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do pracy przy obsłudze układów zawieszenia pojazdów. Uczniowie oraz nauczyciele mieli okazję poznać budowę oraz zasady działania różnych typów zawieszenia samochodów. Opanowali zasady bezpiecznej pracy podczas wykonywania regulacji geometrii zawieszenia. Posiedli wiedzę na temat budowy i działania urządzeń do diagnostyki i regulacji geometrii zawieszenia. W czasie zajęć praktycznych wykonywali pomiary i regulację zawieszenia.

  Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymali certyfikaty i zaświadczenia ukończenia kursu.

 Projekt „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym” numer PLSK.03.01.00-18-0186/18 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.