ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 W grudniu ruszyła rozbudowa warsztatów Zespołu Szkół w Iwoniczu. Inwestycja ta realizowana jest w ramach projektu pt. Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym, w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Program współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerem wiodącym jest POWIAT KROŚNIEŃSKI (PL), natomiast Partnerem projektu jest SPOJENÁ ŠKOLA Sabinov (SK).

 Działanie - rozbudowa warsztatów szkolnych obejmuje wybudowanie nowego budynku połączonego ze starym obiektem oraz przebudowę dotychczasowych pomieszczeń. W związku z tymi pracami, warsztaty szkolne powiększone zostaną o pracownię szkoleniową do diagnostyki pojazdów samochodowych – zorganizowaną i wyposażoną na wzór stacji kontroli dla pojazdów o DMC do 3,5T.

  Cała inwestycja związana z warsztatami Zespołu Szkół w Iwoniczu to koszt około 190 000 €, w tym 70 000 zostanie przekazane na wyposażenie stacji kontroli.