ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

  12-13 grudnia 2019 roku odbył się kurs obsługi instalacji LPG pojazdów samochodowych. Był to kolejny kurs z zakresu mechaniki, realizowany w ramach programu współpracy Interreg Polska-Słowacja.

  W dwudniowym szkoleniu brało udział sześciu uczniów i dwóch nauczycieli ze Słowacji oraz dziewięciu uczniów i jeden nauczyciel Zespołu Szkół w Iwoniczu.

 Celem kursu było dostarczenie uczestnikom umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do pracy przy obsłudze układów zasilania silnika gazem LPG. Uczestnicy szkolenia mieli okazję poznać zasady działania różnych typów układów instalacji LPG. Opanowali zasady bezpiecznej pracy z układami zasilania. Posiedli wiedzę na temat budowy i działania układu oraz gazów stosowanych do zasilania silnika. W czasie zajęć praktycznych wykonywali diagnostykę instalacji LPG. Uczniowie po ukończeniu szkolenia otrzymali certyfikaty i zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Projekt „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym”
numer PLSK.03.01.00-18-0186/18  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020