ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 Na 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. W tym dniu do wszystkich nauczycieli płyną podziękowania za trud wkładany w wychowanie kolejnych pokoleń młodych Polaków. W naszej szkole obchody Święta Edukacji rozpoczęły się już 10 października, ponieważ tradycyjnie byliśmy organizatorami uroczystości powiatowych. Wzięli w niej udział zaproszeni goście: parlamentarzyści, radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego, przedstawiciele Powiatu Krośnieńskiego, gminy Iwonicz Zdrój, gminy Rymanów, dyrektorzy szkół, placówek kulturalnych, nauczyciele oraz młodzież szkolna. W podziękowaniu za pracę i poświęcenie Starosta Krośnieński przyznał nagrody nauczycielom i pedagogom. Wśród 11 nagrodzonych znalazła się Pani Jolanta Bajgier – Wicedyrektor Zespołu Szkół w Iwoniczu oraz Pani Joanna Półchłopek. 

 Święto Edukacji to także okazja, by wyróżnić najlepszych uczniów, którzy wykazują się osiągnięciami sportowymi, wysokimi wynikami w nauce, na olimpiadach, a także w konkursach. 15 nagród stypendialnych przyznano uczniom i absolwentom Zespołu Szkół w Iwoniczu, którzy w minionym roku szkolnym osiągnęli największe sukcesy i najwyższe średnie ocen. W uroczystości mogli także zaprezentować się nasi szkolni artyści. Młodzież pod kierunkiem pani Katarzyny Gładysz odtańczyła krakowiaka, a Martyna Wierzbicka i Igor Krawiec zaprezentowali swoje talenty wokalne.

 Szkolne uroczystości odbyły się dzień później. Akademię z okazji Dnia Nauczyciela przygotowała klasa II LO pod opieką Pani Haliny Szajny. Samorząd Uczniowski w imieniu wszystkich uczniów złożył nauczycielom życzenia i podziękował za przekazywaną wiedzę, a Dyrektor Leszek Zajdel wręczył grupie nauczycieli Nagrody Dyrektora Szkoły.