ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 Piątek, 26.09.2019 roku, dla uczniów klas pierwszych był dniem wyjątkowym. Samorząd Uczniowski przygotował dla młodszych koleżanek i kolegów tradycyjne otrzęsiny. Uczniowie klas pierwszych malowali portret swoich wychowawców, tworzyli, odciskając kciuki, wspólne pamiątkowe tablo, projektowali mundurki szkolne ,,modne w roku szkolnym 2019/2020”, a klasy technikum żywienia sporządziły ekologiczny przepis na dobrego ucznia. Punktem wyjścia do quizowych pytań o szkole była prezentacja multimedialna pod tytułem Szkoła na wesoło.

 Tegoroczne otrzęsiny pod hasłem ,,Pierwsze koty za płoty'' odbywały się w bibliotece szkolnej, która przerodziła się w telewizyjne studio programu Pytanie na śniadanie. Szkolni reżyserzy w swoim scenariuszu uwzględnili także pasowanie na ucznia ZS w Iwoniczu. W studio zostały zgromadzone rekwizyty związane z profilami kierunków kształcenia w naszej szkole. ,,Pod okiem telewizyjnej kamery'' na ramieniu przyszłych pracowników branży żywieniowej wylądował wałek do ciasta, tłuczek do ziemniaków i patelnia. Chłopcy z samochodówki i mechanizatorzy rolnictwa pasowani byli przez wychowawców dużym warsztatowym kluczem. Sportowcy tyczką do ćwiczeń i piłką, przyszli pracownicy służb mundurowych symbolicznym pistoletem i wozem strażackim, a informatycy klawiaturą komputera. Wesoła przysięga szkolnego żaka wyznaczyła koniec otrzęsin.
 Wszyscy uczniowie klas pierwszych, po wzorowym rozwiązaniu zadań przygotowanych przez starszych kolegów, zostali uroczyście powitani i wpisani w poczet uczniów naszej szkoły. Życzymy im powodzenia, samych słonecznych dni a w dziennikach - piątek i szóstek.