ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
 

26 września 2019 r. w Hotelu Nafta Krosno odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym” w ramach programu Interreg Polska – Słowacja.

 


Udział w konferencji wzięli uczniowie i nauczyciele partnerskich szkół, przedstawiciele Powiatu Krośnieńskiego, Państwowej Szkoły Zawodowej w Krośnie,  Kuratorium Oświaty, dyrektor PUP w Krośnie, dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Krośnieński oraz pracodawcy.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał wicestarosta Andrzej Guzik. Główne założenia projektu przedstawiła koordynator Aneta Jarecka.

Projekt, który rozpoczął się 1 września 2019 r. ma na celu poprawę jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej. Partnerami projektu są Zespół Szkół w Iwoniczu oraz Spojena Skola w Sabinovie.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia, warsztaty i wyjazdy edukacyjne dla uczniów oraz nauczycieli z partnerskich szkół. Planowana jest rozbudowa warsztatów Zespołu Szkół w Iwoniczu - zostanie wybudowana i doposażona stacja diagnostyki pojazdów samochodowych. Strona Słowacka planuje stworzyć nowoczesne zaplecze kuchenne do kształcenia w kierunkach gastronomicznych.

Wspólne działania obu szkół obejmują branżę mechaniczną i gastronomiczną.

Wartość całkowita projektu wynosi 1 039 277 euro, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla partnera z Polski wynosi 502 248,73 euro, dla partnera ze Słowacji to kwota 379 788,39 euro.

Projekt będzie realizowany przez 24 miesiące - do 31 sierpnia 2021 roku.

Czwartkowa konferencja była świetną okazją do omówienia problematyki z zakresu szkolnictwa zawodowego na obszarze transgranicznym. Poruszono kwestie związane z edukacją, aktualną sytuacją na rynku pracy. Wśród zaproszonych gości którzy zabrali byli m.in. prof. nadz. dr hab. Zbigniew Barabasz – prorektor ds. rozwoju PWSZ w Krośnie, dyrektor ZS w Iwoniczu Leszek Zajdel, dyrektor Spojenej Skoly Maria Futejova, dyrektor Instytutu Politechnicznego dr Agnieszka Woźniak oraz nauczyciele ze Spojenej Skoly - Rastislav Perdik oraz Zespołu Szkół w Iwoniczu - Joanna Półchłopek i Konrad Guzik.