ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 Ogłasza się rekrutację na staże uczniowskie w ramach projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferta skierowana jest do uczniów klas I, II i III technikum żywienia i usług gastronomicznych, pojazdów samochodowych oraz mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Rekrutacja na te formy wsparcia trwa od 15 marca 2019 r. do 15 kwietnia 2019 r.

Formularze rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu i na stronie www.zs.iwonicz.pl

 Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie realizacji projektu pt. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” dostępnym w: Biurze Projektu, na stronie www.zs.iwonicz.pl, nr telefonów: 134351811 lub 509233066