ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 Zakończył sie trzeci etap oceny wniosków w ramach III osi priorytetowej „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” Interreg Polska-Słowacja. Niezmiernie miło jest nam poinformować, że wśród pozytywnie ocenionych jest wniosek złożony przez Powiat Krośnieński „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym - Interreg Polska-Słowacja”.
 Założenia projektu Interreg Polska-Słowacja obejmują działania w ramach współpracy transgranicznej oraz likwidację barier dla młodych pracowników z Polski i Słowacji. Współpraca obejmuje Zespół Szkół w Iwoniczu oraz szkołę partnerską Spojená škola z Sabinovna. Planowane działania zawarte w złożonym wniosku dotyczą:

  • rozbudowy i wyposażenia warsztatów Zespołu Szkół w Iwoniczu (stacja diagnostyki pojazdów samochodowych),
  • szkoleń dla uczniów i nauczycieli szkoły w Iwoniczu oraz szkoły partnerskiej z zakresu mechaniki (14 kursów i szkoleń),
  • szkoleń dla uczniów i nauczycieli szkoły w Iwoniczu oraz szkoły partnerskiej w zakresie żywienia człowieka (23 kursy i szkolenia),
  • wyjazdów edukacyjnych na targi, wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach usługowych oraz zakładach produkcyjnych (uczniów i nauczycieli szkoły w Iwoniczu oraz szkoły partnerskiej),
  • organizacji staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkoły w Iwoniczu,
  • inne działania towarzyszące (szkolenia nauczycieli, organizacja pikników, konferencji)

 Większość powyższych działań planowana jest również przez stronie słowackiej (szkolenia, wycieczki, konferencje). Planowany termin realizacji założeń projektu to okres 24 miesięcy. Założone działania będą realizowane po podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu.