ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 W ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu”, młodzież z III i IV klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych brała udział w kursie barmańskim. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 Celem kursu było dostarczenie uczestnikom szkolenia umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w branży barmańskiej, która stanowi uzupełnienie zawodu technika żywienia i usług gastronomicznych. Przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz zachęcenie do ćwiczenia nowych umiejętności, które mogą zapewnić dalszy rozwój na rynku pracy a także dostarczenie uczestnikom szkolenia certyfikatów i zaświadczeń ukończenia kursu.

 Młodzież zapoznała się z kwalifikacjami, obowiązkami i specyfiką pracy barmana a także nabyła umiejętność wykonywania i podawania drinków i cocktaili. Dzięki kursowi młodzież nabyła nowe umiejętności praktyczne, które umożliwią im w przyszłości podjąć pracę w tym zawodzie.