ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 W okresie luty – kwiecień 2018 prowadzony był w naszej szkole kurs obsługi osprzętu wielozadaniowego – ładowarek teleskopowych o zmiennym wysięgu realizowany w ramach projektu "Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu"
 Kurs skierowany był do uczniów klas III i IV technikum mechanizacji rolnictwa, technikum pojazdów samochodowych oraz uczniów klasy III zasadniczej szkoły zawodowej. W kursie uczestniczyło 15 uczniów, którzy zapoznali się z tajnikami wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej w zakresie obsługi wózków teleskopowych podnośnikowych.

 Uczniowie uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznej nauce jazdy, którą ćwiczyli na obiektach warsztatów szkolnych. Kurs prowadzony był przez wykwalifikowaną kadrę Krakowskiego Ośrodka Szkoleniowo – Doradczego w Krakowie.
 Kurs zakończył się 16 kwietnia 2018r. egzaminem zdawanym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Wszyscy uczestnicy kursu otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu. 12 uczniów egzamin państwowy zaliczyło z wynikiem pozytywnym i Ci uczniowie oprócz zaświadczeń ukończenia otrzymali również zaświadczenia wydane przez UDT.
 Gratulujemy i życzymy bezpiecznej pracy. Opr. Koordynator szkolny projektu. M.H.