ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 Ogłasza się rekrutację na kursy w ramach projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W bieżącym roku szkolnym realizowane będą następujące formy wsparcia:

1. Dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych, kursy:

  • Barmański
  • Somelierski 
  • Carvingu
  • Baristyczny

2. Dla zawodów technik mechanizacji rolnictwa, technik pojazdów samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, kursy:

  • Spawania blach i rur metodą pachwinową TIG I
  • Spawania blach metodą czołową TIG II
  • Operatorów sprzętu wielozadaniowego – wózków widłowych o zmiennym zasięgu

Szkolenia: 

Obsługa zasobnikowych układów zasilania silników ZS-CR

  • Obsługa klimatyzacji w pojazdach silnikowych"
  • Montaż instalacji zasilania LPG
  • Geometria układu kierowniczego

 Rekrutacja na poszczególne formy wsparcia trwa od 15 października 2017r. do 30 listopada 2017r. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu i na stronie www.zs.iwonicz.pl
 Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie realizacji projektu pt. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” dostępnym w: Biurze Projektu, na stronie www.zs.iwonicz.pl, nr telefonów: 134351811 lub 509233066. Ulotka rekrutacji.

Przygotował szkolny koordynator projektu.