ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dawcą krwi lub jej składników może być zdrowa osoba w wieku 18-65 lat, legitymująca się dokumentem ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość wraz z adresem zamieszkania/zameldowania i numerem PESEL.

Przed oddaniem krwi lub jej składników należy...

 • być wyspanym,
 • w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić ok. 2 I płynów,
 • spożyć lekkostrawny posiłek,
 • ograniczyć palenie papierosów,
 • nie przychodzić do oddania krwi po spożyciu alkoholu lub innych środków zmieniających nastrój!!!

Miejsca poboru krwi w RCKiK w Polsce:

 • szczegółowe informacje na temat możliwości oddawania krwi zawarte są na stronie internetowej, www.twojakrew.pl,
 • siedziba RCKiK na terenie Polski (w każdym województwie),
 • Oddziały Terenowe RCKiK,
 • stałe punkty poboru krwi i/lub tzw. ekipy,
 • w czasie wyjazdowych akcji krwiodawstwa, realizowanych w terenie (poza siedzibami RCKiK w kraju).

Szczególnie cennym składnikiem krwi są płytki krwi!!!

Zostań dawcą płytek i zgłoś się do siedziby RCKiK lub wyznaczonego Oddziału Terenowego RCKiK.

Najbliższe oddziały:

Terenowy Oddział Krosno
38-400 Krosno ul. Korczyńska 57 tel. (0-13) 420-10-50; godziny pracy 7.00-14.35; godziny rejestracji dawców 7.00-12.00

Terenowy Oddział Jasło
38-200 Jasło ul. Lwowska 22 tel. (0-13) 445-84-68; godziny pracy 7.00-13.35; godziny rejestracji dawców 7.00-11.30

Terenowy Oddział Sanok
38-500 Sanok ul. Konarskiego 24 tel. (0-13) 464-33-53; godziny pracy 7.00-14.35; godziny rejestracji dawców 7.00-11.30

Szczegółowe informacje na temat możliwości oddawania krwi zawarte są na stronie internetowej: www.twojakrew.pl lub www.rckk.rzeszow.pl.

Oddawanie krwi jest bezpieczne.

Krew pobiera fachowy personel zawsze przy użyciu sprzętu jednorazowego użytku.

WYSTARCZY 1 GODZINA, KTÓRĄ POŚWIĘCISZ NA ODDANIE KRWI, A MOŻESZ URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE.

Uprawnienia Honorowych Dawców Krwi

 1. Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi.
 2. Osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew przysługuje tytuł „Honorowy Dawca Krwi" oraz możliwość uzyskania legitymacji HDK.
 3. Honorowemu Dawcy Krwi, zgodnie z art. 9 ustawy o publicznej służbie krwi przysługuje:
  • zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (do godziny 24:00 w dniu oddania krwi), w przypadku wykonywania szczególnie niebezpiecznych zawodów lekarz może wydać zwolnienie na całą dobę,
  • w uzasadnionych przypadkach zwrot kosztów przejazdu do najbliższej jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której oddaje krew na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju, koszty te ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi,
  • posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kilokalorii (np. czekolady),
  • publiczna służba zdrowia zapewnia anonimowość dawcy krwi. Oznakowanie opakowań krwi i preparatów krwiopochodnych nie może zawierać danych umożliwiających identyfikację dawcy przez biorcę lub inną osobę bądź jednostkę organizacyjną inną niż jednostka organizacyjna publicznej służby krwi (art.13 w/w ustawy).
 4. Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi przysługuje:
  • zniżka na leki znajdujące się na liście leków refundowanych oraz bezpłatny do wysokości limitu przydział leków krwiotwórczych (wg listy ogłaszanej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia),
  • korzystanie ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej poza kolejnością oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
 5. W związku z możliwością odliczenia darowizny za oddaną krew od podstawy opodatkowania, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa będą wydawać Honorowym Krwiodawcom na życzenie stosowne zaświadczenia od dnia 2 stycznia następnego roku.
 6. Krwiodawcom przysługują ulgowe lub bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej na terenie własnego miejsca zamieszkania. Jest to uprawnienie lokalne. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z właściwym RCKiK lub OT.

ODZNAKI ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI:

(dawniej) III stopnia
kobiety po oddaniu 5 I krwi
mężczyźni po oddaniu 6 I krwi

(dawniej) II stopnia
kobiety po oddaniu 10 I krwi
mężczyźni po oddaniu 12 I krwi

(dawniej) I stopnia
kobiety po oddaniu 15 I krwi
mężczyźni po oddaniu 18 I krwi.