ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 W lipcu i sierpniu 2017 r. młodzież Zespołu Szkół w Iwoniczu uczestniczyła w stażach i praktykach zawodowych przeprowadzonych w ramach projektu "Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 Głównym celem programów staży i praktyk było zastosowanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności opanowanych przez uczniów w szkole, w rzeczywistych warunkach pracy. Młodzież miała możliwość praktycznego sprawdzenia i doskonalenia swoich kwalifikacji i umiejętności oraz wykonywania określonych zadań na różnych stanowiskach pracy.

 W stażach uczestniczyło 40 uczniów technikum: żywienia i usług gastronomicznych, mechanizacji rolnictwa i pojazdów samochodowych. Natomiast w praktykach zawodowych 5 uczniów szkoły zasadniczej. Wszyscy uczniowie otrzymali zaświadczenia o ukończeniu stażu lub praktyki zawodowej oraz stypendia.