ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
  • Doposażenie warsztatów szkolnych do naturalnych warunków pracy – warsztaty w ramach pracowni eksploatacji, naprawy pojazdów samochodowych
  • Zakup bielizny stołowej oraz bielizny bufetowej
  • Zakup mebli wraz z montażem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego celem doposażenia pracowni szkolnych do naturalnych warunków pracy

w ramach realizowanego projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w roku szkolnym 2016/2017. Szczegółowe informacje na stronie BIP.