ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
image06 

 28 kwietna b.r. w naszej bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie zaprzyjaźnionych szkół, w których działają Kluby Historyczne im. AK. Przybyli: p. Zenon Faiger z Wydziału Edukacji IPN w Rzeszowie, uczniowie Zespołu Szkół nr 4 z Krosna z p. R. Ziajką, uczniowie Zespołu Szkół im. AK w Jedliczu z p. A. Sieniawską, uczniowie Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym z p. B. Rysz.

 Naszą szkołę reprezentowali pani wicedyrektor Jolanta Bajgier i nauczyciele p. M. Bilcharczyk, p. T. Mazurek, p. K. Buczek, p. K. Gładysz, p. A. Gościńska uczniowie z klas I LO, II LO, I TŻ i III TAK.
 Temat spotkania został podyktowany 1050. rocznicą chrztu Polski, zbliżającymi się świętami: Polskiej Flagi i 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zagadnieniami zaproponowanymi przez organizatorów były ”Symbole narodowe naszej historii”.
 Zaproszony prelegent p. Zenon Fajger z Wydziału Edukacji IPN w Rzeszowie przedstawił historię polskiego godła i barw narodowych, odwołując się do legend i przykładów z heraldyki, numizmatyki i sfragistyki. Następnie młodzież, zwiedzając wystawę pt. „Symbole narodowe naszej historii”, zbierała informacje potrzebne do rozwiązania quizu na temat znaków i symboli w historii Polski.
 Była także możliwość zabawy w grę edukacyjną „Znaj znak”. Młodzież w parach rozpoznawała znaki i symbole, wykazując się spostrzegawczością, wiedzą historyczną i zdobytymi informacjami w czasie wykładu.
Duże zainteresowanie wzbudził także taniec narodowy krakowiak wykonany przez nasze wspaniałe dziewczyny ze Szkolnego Zespołu Tanecznego „Zadwór”, przygotowane przez p. Katarzynę Gładysz.
 Po zakończonych zajęciach edukacyjnych był także czas na spotkanie integracyjne, wymianę spostrzeżeń i wrażeń przy kawie, herbatce oraz pysznych wypiekach przygotowanych przez klasę II Technikum Żywienia z p. Małgorzatą Sroką.

Szkolny Klub Historyczny im. AK
i nauczyciele bibliotekarze