ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
erasmus

 „Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szansą na zdobycie nowych umiejętności i kompetencji”, Nr 2015-1-PL01-KA102-015783, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

GRUPA BENEFICJENTÓW/UCZESTNIKÓW (15 osób): uczniowie/uczennice kl. II i III technikum o kierunku: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa

Ogłoszenie o rekrutacji zastępczej na staż